Säkerhetsdörr för BR-innehavare- Erbjudande

Det är med stort nöje vi nu kan erbjuda bostadsrättshavare som önskar köpa Säkerhetsdörr följande:
Secor erbjuder mot en kostnad av 13.500 kronor inkl moms en komplett installation av en av marknadens mest utvecklade säkerhetsdörrar, Daloc S43.
Secor erbjöd den bästa helhetslösning till det bästa priset. Eftersom det inom föreningen redan tidigare installerats säkerhetsdörrar av tillverkan Daloc har vi av bland annat estetiska skäl valt att inte ta in någon ytterligare tillverkare.
Inom föreningen finns, förutom originaldörrar, Daloc säkerhetsdörrar i träimitation Mahogny och Ek.
Ek är den träimitation som det finns flest av, så Ek är föreningens förstahandsval. Om Mahogny redan dominerar i en viss trappuppgång kan Mahogny även fortsättningsvis installeras.

I priset ingår: Kontrollmätning, demontering och bortforsling av originaldörr, installation av Daloc S43 (med brevinkast, dörrhandtag, vidvinkel-tittöga, mekanisk ringklocka, överflytt av lås, nytt tillhållarlås/”polislås” med 4st nycklar samt överflytt av nyckeltub/servicecylinder) och grovstädning efter installation.
Om man så önskar kan man mot avgift välja till Vit insida 400kronor inkl moms/dörr, Dörrspärr 700kronor inkl moms/dörr samt OM låscylinder ej går att flytta tillkommer 600kronor inkl moms/dörr för Dorma Låscylinder.
Inför montering måste man se till att det är undanplockat runt dörren samt att säkra tillgång till el-uttag.
För att ta del av detta erbjudande skriver ni ut blanketten (finns även under fliken dokument och här nedan) och sänder den enligt, på blanketten angiven, instruktion.
Varje beställare blir en unik kund och det är mellan Secor och beställaren kontrakt upprättas. Varje beställare är själv betalningsskyldig och BRF Fyrhöjden är inte involverad i beställningen.
ROT-avdrag beviljas ej för installation av Säkerhetsdörr.
Har ni ytterligare frågor, kontakta Secor, tel: 020-440 450
Vi hoppas att ni finner erbjudandet, som gäller t.o.m. 17juni2011, attraktivt och vi vill tacka alla som anmält sig som intresserade av att köpa säkerhetsdörr. Det har lett till att vi som stor grupp har varit attraktiva för leverantörer och därför har vi kunnat förhandla och fått fram detta fina erbjudande.

Beställningsblankett av Säkerhetsdörr för bostadsrättshavare

Styrelsen/Arbetsgruppen BRF Fyrhöjden