Miljöstugan

Följande text finns även publicerad under fliken ”Frågor och Svar” här ovanför.

I den nya iordningställda miljöstugan (f.d. grovsoprummet) har du som boende möjlighet att miljösortera ditt avfall.

Titta gärna på denna guide för på den framgår vad du skall sortera i respektive kärl i miljöstugan. Det finns även ett informationsblad där det framgår vad som är förbjudet att lämna i miljöstugan. Förbjudet avfall måste man själv forsla bort. Du kan antingen själv ta ditt avfall till en av kommunens miljöstationer (den närmaste finns i Högdalens industriområde), eller så kan du kontakta Hellstens som kan hämta ditt avfall mot en kostnad som du själv betalar. Hellstens är det företag som BRF Fyrhöjden har avtal med för tömning av miljöstugan.

På väggen i miljöstugan finns skyltar som preciserar vad som skall sorteras i respektive kärl. Som tidigare skall boende fortsättningsvis slänga hushållssopor i de behållare som finns på gatan – de ska aldrig slängas i miljöstugan!

Tidningar/reklamblad skall liksom tidigare slängas i de behållare som finns på gatan. På dessa behållare finns numera skyltar som preciserar vad som skall sorteras i respektive kärl. Det finns inga kärl för tidningar/reklamblad i miljöstugan.