Protokoll från stämman

Protokollet från föreningens första ordinarie föreningsstämma finns att tillgå för medlemmar. Skicka ett mejl till info (at) brffyrhojden (punkt) se om du vill få protokollet tillsänt dig.