Balkonglådor

På förekommen anledning vill vi uppmana alla med blomlådor fästa på balkongräcket att vända blomlådorna mot insidan av balkongen. Det finns alltid en risk att blomlådor som sitter på utsidan av balkongen, kan komma snett och rasa ner och i värsta fall orsaka skada på person och/eller egendom.