Senaste nytt från styrelsen

Här kommer lite information om vad som händer i föreningen framöver:

– Fastighetsförvaltaren Teoge genomför för närvarande en besiktning av våra fastigheter. Den utvändiga besiktningen blev klar den 15 augusti och just nu pågår en översyn av allmänna utrymmen invändigt. Hela besiktningen ska vara klar i slutet av augusti.

Lekplatsen på gården mellan portarna 94-98 och 102-106 kommer att rustas upp. Styrelsen tittar på olika förslag och förhoppningen är att den nya lekplatsen blir klar innan vintern.

Bredband i våra hus är äntligen på gång, styrelsen har tagit beslut om en bredbandsleverantör. Samtidigt vill vi passa på att påpeka att BRF Fyrhöjden, som det påståtts i vissa bostadsannonser, INTE är Com Hem-hus.

En sotning och ny OVK (obligatorisk ventilationskontroll) kommer att genomföras inom kort av Peter Sotare. Separat information om detta delas ut inom kort till alla boende.

– Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att förvara lösa föremål som barnvagnar och annat i trapphusen. Detta av brandsäkerhetsskäl. Räddningspersonal behöver kunna ta sig fram vid en eventuell insats och lösa föremål kan även antändas och utgöra en fara i sig. Det finns möjlighet till förvaring i skyddsrummen under fastigheterna. Dessa rum kommer snarast att rensas så att det blir mer plats för t.ex. barnvagnar.

– På förekommen anledning: Det är viktigt att känna till vad som får och inte får slängas i miljöstugan. Du hittar reglerna här. Trots förbud och skyltar har någon lämnat vitvaror i miljöstugan. Detta blir en extra kostnad för föreningen, som i slutändan drabbar oss alla.

– Styrelsen jobbar med att utforma en trivselpolicy för BRF Fyrhöjden. Denna kommer att publiceras här på hemsidan och distribueras under hösten.