Ordningsregler

I trivselpolicyn som styrelsen jobbar med kommer bland annat utförliga ordningsregler att finnas med. Föreningen kommer även inom kort att få en störningsjour. Dock gäller redan nu sådana regler som alltid ska iakttas när man bor i flerfamiljshus, för att det ska bli en trivsam boendemiljö för alla.

– Spika och borra inte i lägenheten mellan 20.00 och 07.00 vardagar resp. 10.00 på lör-, sön- och helgdagar. Undvik störande vattenspolning mellan 23.00 och 06.00.

– Husdjur får inte springa lösa inom fastigheten

– Grilla inte på balkong.

– Musik får inte spelas så högt att den kan uppfattas som störande.

Om du störs av en granne, är det en bra idé att först försöka prata med personen i fråga och be honom eller henne att dämpa sig. Det löser ofta problemet.