Informationsbrev 4

Här kan du ladda ner/se det senaste informationsbrevet från styrelsen. Det har även delats ut i alla boendes brevlådor samt satts upp på alla porttavlor.