Infobrev oktober och höststädning

Månadens infobrev finns för nedladdning här. Vi hoppas träffa er på höststädningen lördag den 20 oktober!

Väl mött,
Styrelsen