Årets stämma genomförd!

Den nya styrelsens sammansättning hittar du här. Du som är medlem kan ta del av stämmoprotokollet, är du intresserad av detta så hör av dig till styrelsen.