Senaste nytt från styrelsen

Vi i den nya styrelsen är i full gång med styrelsearbetet. Här följer lite information:

Föreningen har sålt en lägenhet och kommer att sälja två till under oktober-november.

En besiktning av alla outhyrda lokaler har genomförts och renovering av dessa har påbörjats, därefter ska alla lokaler hyras ut. Det finns flera intressenter som vill hyra våra lokaler. Känner du till någon som är intresserad av att hyra lokal i vår förening – kontakta styrelsen. En förteckning över möjliga lokaler att hyra kommer att tas fram.

Två stora lån är omplacerade och räntan sänktes med 0,5 %.

Från 1 oktober 2013 kommer tvättstugan och trapphusen städas varje vecka.

Styrelsen kommer att skicka ut informationsblad till de boende en gång per månad.

Fr o m 1/1 2014 har föreningen nya förvaltare:

  • Den tekniska förvaltningen kommer att hanteras av Boaxservice
  • Den ekonomiska förvaltningen kommer att hanteras av AB Rådstornet