Infobrev november 2013

Styrelsen för bostadsrättföreningen Fyrhöjden informerar:

Styrelsen vill rikta ett STORT TACK till alla som bidrog till att göra höstaktiviteten till en synnerligen trevlig och fin dag. Vår gemensamma utemiljö fick lite omvårdnad, nya blomlökar planterades och mängder av löv krattades upp av flitiga barn. Efter några timmars arbete tändes grillarna och korv anrättades och serverades tillsammans med saft och kaffe. Några nya faddrar till blomsterrabatter anmälde sig och flera kontakter knöts med båda gamla och nya medlemmar.

Innan trädgårdsarbetet så genomfördes ett medlemsmöte för cirka 30 personer i en av föreningens nyrenoverade lokaler. Styrelsen presenterades och ordförande informerade om stort och smått. Här följer en liten sammanfattning.

Försäljning av lägenheter

Föreningen säljer nu i höst 2 st 3-rumslägenheter i nummer 73 respektive 89

Uthyrning av lokaler

Föreningen har ett antal lokaler som vi för närvarande renoverar för att kunna hyra ut. De flesta är redan uthyrda men några finns kvar.

Källarröjning

Det pågår röjning av samtliga källarutrymmen. Allt utom cyklar, barnvagnar och rullatorer skall städas bort. Det gäller även prylar/skräp med ”låt stå” lappar.

Vi kommer behöva lite bärhjälp och du som vill hjälpa till kan anmäla er till styrelsen.

Fadder till blomsterrabatterna

Utanför varje port finns planteringsytor. Dessa ytor söker faddrar som tar på sig att ansvara för ”sin” yta vad gäller plantering och skötsel. Målet är att få en vacker utemiljö där tusentals blommor blommar. Intresserade kan kontakta styrelsen eller trädgårdsgruppen.

Inbrott – Grannsamverkan

Dessvärre har någon förpestat vår tillvaro med att bryta sig in i källarförråd. Därför startar föreningen ”Grannsamverkan” med målet att freda vår förening mot kriminella element i framtiden. Polisen kommer stötta oss och alla som på något sätt vill delta kan kontakta styrelsen. Ett informationsmöte för intresserade skall hållas inom kort.

Andra ”intressegrupper”

Att bo i en bostadsrättsförening innebär både rättigheter och skyldigheter och förutom att betala sin avgift i tid så åligger det alla medlemmar att bidra till att föreningen mår bra, både ekonomiskt, tekniskt och socialt. Därför kommer styrelsen inom kort presentera ett antal ”intressegrupper” dit ni kan anmäla er och vara med och föra våra gemensamma intressen framåt. En festkommitté vore väl trevligt t.ex.

Nya förvaltare

Avtalet med Teoge löper ut vid nyår. Ny ekonomisk förvaltare är Rådstornet och ny fastighetsförvaltare är Boax-service.

2:a handsuthyrning

Att hyra ut sin lägenhet i 2:a hand kräver godkännande från styrelsen.

Parkering och garageplatser

Det finns för närvarande några lediga P-platser. Intresserade kan kontakta styrelsen.

I januari blir en garageplats ledig i gaveln vid 132:an. Anmäl intresse och sen kommer platsen lämnas till den som har den längsta boendetiden.

Valberedningen

Inför föreningsstämman våren 2014 arbetar vår valberedning målmedvetet och önskar kontakt med dig som kan tänka dig att ingå i styrelsen 2014/15.

 

Styrelsen Brf Fyrhöjden

Mejladress: info@brffyrhojden.se

Mobil: 070-92 000 92, telefontid, tisdagar kl 18.00-19.00, övrig tid mobilsvar

Representanter från styrelsen träffas varje tisdag kl 18.00-19.00 i styrelselokalen FSV 100, på gaveln.