Våra nya förvaltare

OBS: denna information är inte längre aktuell. Se https://brffyrhojden.se/forvaltning/


GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!

Som alla förmodligen redan vet har föreningen ingått avtal med nya förvaltare från årsskiftet. De nya förvaltarna är:

Boax Service AB, som hanterar den tekniska förvaltningen.

Boax Sevice AB
Södermalmsallén 36, 10 tr
118 28 Stockholm
Tfn: 08 – 564 80 720
E-post: info@boaxservice.se

 AB Rådstornet , som hanterar den ekonomiska förvaltningen och hyresadministrationen.

AB Rådstornet
Sköldungagatan 4
114 27 Stockholm
Ttf: 08-545 660 90