Informationsbrev 2/2014

Intressegrupper

Som ett led i att ytterligare stärka vår förening och bjuda in alla medlemmar att delta i föreningens fortsatta utveckling vi vill ha allas hjälp att starta upp ”intressegrupper”.

Styrelsen har några förslag på intressegrupper:

Gårdsgruppen – Trädgård & lekplatser

Denna grupp är redan bildad, men det finns plats för fler intresserade. Gruppen ansvarar för all utemiljö och även höst- och vårstädning.

Grannsamverkan – Trygghet, ordning och säkerhet

Denna grupp är nyligen startad, men vill ha fler deltagare.

Festkommitté – Gårdsfester

Styrelsen önskar sig massor med trevliga gårdsfester och tycker att skulle vara trevligt med en gårdsfest under försommaren, innan semestertiden startar

Föreningslokal

Vi skulle kunna använda någon av föreningens lokaler och inreda en föreningslokal med varierat användningsområde.

Fastighet – Enklare skötsel av våra fastigheter

Vi skulle kunna inrätta ett fastighetsförråd med verktyg och material.

Upphandling

För att erhålla bästa entreprenör till bästa pris måste stora investeringar alltid föregås av seriös upphandling. Förfrågningsunderlag skall göras och offerter bedömas innan styrelsebeslut.

Anmäl deltagande till någon intressegrupp, alt föreslå en intressegrupp till föreningens mail, telefon eller lägg en intresseanmälan i styrelselokalen, nummer 100 på gaveln.

Föreningsstämma 2014

Styrelsen har som mål att hålla föreningsstämma i slutet av maj 2014, vi återkommer inom de närmaste veckorna med en kallelse.

Om du är intresserad av styrelsearbete kan du kontakta valberedningens ordförande Johan Brege, mailadress: jbrege@spray.se

Lediga lokaler och förråd

Föreningen har några lediga lokaler och småförråd för uthyrning. Den största är på 55 kvm och förråd på cirka 1 kvm. Är du intresserade av att hyra lokal, alt förråd kan du kontakta styrelsen.

Källarinbrott

Hus 94-100 har drabbats av upprepade källarinbrott. Källarlåsen är bytta, men styrelsen uppmanar samtliga att vara vaksamma och att återkommande ta en sväng ner i våra gemensamma utrymmen. Grannsamverkan kommer inom kort med tips och förslag på hur vi tillsammans kan arbeta för att få en ökad säkerhet i vårt bostadsområde.

Vårstädning

Gårdsgruppen planerar för en vårstädningsdag och ser till att det finns verktyg, skottkärror, jord, plantor, etc. Det kommer att bjudas på grillad korv, kaffe, saft och vi hoppas på att få ett bra väder. Information om datum kommer att sättas i porthusen. Alla är välkomna.