Informationsbrev 3/2014

Brf Fyrhöjdens Informationsbrev maj 2014 

Hej

Detta är nuvarande styrelses sista informationsbrev.

På föreningsstämman den 9:e juni väljer föreningens medlemmar en ny styrelse som får i uppdrag att driva verksamheten vidare.

Vårstädningen 

Styrelsen vill tacka samtliga medlemmar och hyresgäster som deltog i vårstädningen för en fantastisk insats. STORT TACK ! 

Fadderrabatter 

Många medlemmar och hyresgäster har anmält sig till att vara ”fadder” för en rabatt utanför portarna. Det är en fröjd att se all blomsterprakt.
Det finns några rabatter kvar om du vill bli rabattfadder.

Odla i pallkrage

Föreningen kommer att köpa in några pallkragar för odling.
Är du intresserad av att odla i pallkrage får du kontakta styrelsen.

Föreningsstämma 

Årets stämma går av stapeln måndag den 9 juni kl 19.00 i Kärrtorps gymnasiums aula. Kallelse med dagordning anslås i trappentréer.

Stämmomaterial delas ut till samtliga medlemmar minst 1 vecka innan stämman.

Intressegrupper – Det finns plats för fler deltagare

GÅRDSGRUPPEN – Trädgård, rabatter och lekplatser

GRANNSAMVERKAN – Trygghet, ordning och säkerhet

FESTKOMMITTÉN – Styrelsen saknar Gårdsfester

FASTIGHETSGRUPPEN – Enklare skötsel av våra fastigheter såsom småreparationer och enklare målning. Vi vill inrätta  ett fastighetsförråd med verktyg och material.

Anmäl ert intresse på föreningens mejl info@brffyrhojden.se,
telefon 072 – 9200092 eller lämna en intresseanmälan i styrelselokalen, Fyrskeppsvägen 100, på gaveln.

Lokal att hyra 

Föreningen har några lokaler kvar till uthyrning. Från små trappförråd 2 kvm till 55 kvm. Känner ni någon som är intresserad så kontakta styrelsen.

Källarutrymmen 

Gemensamma källarutrymmen måste hållas fria från skräp. Det är inte tillåtet att dumpa möbler TV-apparater och annat. Det råder fortfarande nolltolerans på detta område. Allt utom cyklar, barnvagnar och rullatorer kastas.

Dragkärra 

Föreningen kommer köpa in en dragkärra för bil som medlemmar kan låna för att transportera skräp till återvinningsstation.

Gräsklippning 

Föreningen har köpt in gräsklippare och trimmer.  Ett litet gräsklipparteam finns och kommer utökas.

3-fas el 

Styrelsen undersöker just nu möjligheten att dra in 3-fas el i samtliga lägenheter. Det är en stor investering och en upphandling skall genomföras.
Se motion i stämmomaterialet.

Andrahandsuthyrning 

Lagen om uthyrning av egen bostad antogs 7 maj och innebär att föreningen har rätt att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning.
Se motion i stämmomaterialet.