Ny styrelse

Vid föreningsstämman som avhölls aulan i Kärrtorps gymnasium den 9 juni och vid det konstituerande styrelsemötet dagen därpå valdes och utsågs ledamöterna i den nya styrelsen. Läs mer här