Informationsbrev 5/2014

En fantastisk sensommar går mot höst och styrelsen önskar alla välkomna tillbaka till nya utmaningar tillsammans med oss i Brf Fyrhöjden. Men detta infobrev så inbjuds ni som vanligt att anmäla er till våra intressegupper och delta i föreningens utveckling. Alla kan bidra med något.

Extra föreningsstämma

På extra föreningsstämma den 1/9 beslutades om följande stadgeändringar:

  • Föreningens rätt att ta ut en avgift vid andrahands uthyrning.
  • Föreningens rätt att tillfälligt överta ansvaret för proppskåp i lägenheterna.

Byte av styrelselokal

Styrelsen har flyttat till nyrenoverad lokal i nummer 108, källarplan, på gaveln.

Elsäkerhet och 3-fas                                                   

Samtliga lägenheter skall elsäkras. Upphandling av elektriker är klar och inom kort kommer information om hur elarbetet skall genomföras. Styrelsen har även förhandlat fram ett bra pris till er som, på egen bekostnad, vill dra in 3-fas.

Lägenhetsförsäljning

Föreningen kommer inom kort att sälja en 3-rumslägenhet. Är ni intresserade så håll ögonen öppna. Lägenheten ligger i 77:an högst upp. Renovering pågår.

Lokaler

Styrelsen har lyckats hyra ut ytterligare några lokaler. Två andra lokaler har i sommar blivit lediga och skall renoveras för att sen hyras ut. Vet ni någon som är intresserad av att hyra lokal så kan ni kontakta styrelsen.

Gräsklippning

Styrelsen beslutade i våras att ta hand om gräsklippning i egen regi. Gräsklippare inhandlades och styrelsen vill tacka alla som hjälper föreningen att klippa gräs. Vill du hjälpa till att klippa så hör av dig till styrelsen.

Fönsterputs

Inom den närmaste tiden kommer fönster i trapphusen att putsas.

Trappuppgångarna

En upprustning och målning av slitna trappuppgångar planeras och kommer att starta under hösten.

Höststädning

Lördag 11 oktober genomförs den årliga höststädningen då vår trädgård får omvårdnad inför vintern. Föreningens trädgårdsgrupp kallar alla intresserade till ett planeringsmöte i den nya föreningslokalen i nummer 108 onsdag den 1 oktober kl 18.30

Källarstädning

Till många boendes stora besvikelse fortsätter dumpning av diverse material i våra källargångar. Det är absolut förbjudet att dumpa div skräp i våra allmänna utrymmen. Enligt brandföreskrifter är det även förbjudet att förvara saker i källargångarna.

Rastning av hundar

Vi påminner alla hundägare om att hundar inte ska rastas på föreningens gräsytor eller andra platser där bl.a småbarn leker. Beträffande lösspringande hundar så vill styrelsen att föreningens tomt skall betraktas som ”offentlig plats” där kopplingstvång råder.

Intressegrupper

För att klara av att hålla avgifter och hyror och avgifter på en rimlig nivå så önskar vi att fler engagerar sig i någon intressegrupp.

  • Fastighetsgrupp
  • Tar hand om enklare reparationer i våra gemensamma utrymmen
  • Festkommitté
  • Trevliga fester
  • Grannsamverkan
  • Ordning, trygghet och säkerhet.
  • Trädgårdsgruppen
  • Utemiljön

Autogiro

Betalning av avgifter och hyror underlättas med autogiro. Kontakta Carina Liljeros på Rådstornet så hjälper hon till med blankett som även finns på föreningens hemsida.