Ett stort tack till alla som deltog på höststäddagen

Det var en stor uppslutning med deltagare, vi rensade buskar, vår gemensamma utemiljö fick lite omvårdnad och nya blomlökar planterades. Korvgrillningen gav som vanligt ett utmärkt tillfälle att pratas vid.

Styrelsen har bokat lövupptagning, vilket kommer att genomföras så snart löven fallit.