Informationsbrev 2/2015 (2015-05-05)

Vårstädning

Styrelsen vill tacka alla som deltog i vårstädningen och bidrog till att vi fått en ännu finare utemiljö. Det krattades, grävdes, planterades, oljades möbler och 140 korvar grillades. Väldigt trevligt och tack än en gång.

Föreningsstämma 2015

Boka in måndag den 8 juni kl 18.30 i Aulan i Kärrtorps Gymnasium. Stämmomaterial levereras i maj.

Målning av trapphus

Målning av våra trapphus pågår, cirka hälften av portarna är klara. Vi har fått många glada kommentarer om fina trapphus.

Källar-el

Lamporna i källargångarna byts ut till miljövänlig och energibesparande led-belysning, tryckknapparna kommer att behållas.

Källarröjning

Källarna är nu röjda och tömda på allt skräp som medlemmar och hyresgäster dumpat i våra gemensamma källarutrymmen. Styrelsen förväntar sig att inget mer dumpas. Vi påminner om att en del skräp går att sortera i miljöstugan, i ö ansvarar var och en för att kasta skräp och sopor som inte kan kastas i vår miljöstuga på kommunens återvinningscentraler, i ö använd era källarkontor för förvara/spara överblivna möbler och annat.

Vi kommer att fortsätta källarröjning genom bortforsling av övergivna cyklar, barnvagnar, pulkor, kärror, rullatorer, moppar och dylikt. Inom kort kommer information om hur ni skall märka upp det som tillhör er och som inte skall kastas. Allt som inte är uppmärkt kommer sedan att kastas.

Miljöstugan

Inne i vår miljöstuga är det f n världen sämsta miljö. Det är fullständigt skandalöst hur en del boende missbrukar miljöstugan och dess möjlighet till källsortering och aktivt miljöengagemang. Styrelsen diskuterar stängning av miljöstugan om det inte blir en skärpning.

Trädgård

Det är mycket glädjande att så många vill engagera sig i vår gemensamma utemiljö.

Styrelsen kommer tillsammans med ”trädgårdsgruppen” att ta fram en trädgårdspolicy som beskriver hur den gemensamma utemiljön skall utformas för allas trivsel.

Pallkragar

På försök har styrelsen upplåtit ett antal pallkragar till medlemmar som därmed får möjlighet att odla vad man önskar. Ett kösystem för att få möjlighet att nyttja pallkragarna skall utformas.

Gräsklippning

Sedan 2014 klipper föreningen sina egna gräsmattor. Bra gräsklippare är inköpta och förvaras i ett garage. Inför sommarsäsongen 2015 behöver vi några till som vill klippa gräs. Intresserade kan anmäla sig till styrelsen.

3:a till salu

Föreningen renoverar för närvarande en 3-rummare i 73:an. Försäljning blir om cirka en månad.

2:a handsuthyrning

För att hyra ut sin lägenhet i 2:a hand krävs godkännande av styrelsen. Blankett för ansökan finns på vår hemsida.

Föreningslokalen

Föreningen förfogar över en lokal på gaveln i 108:an. I lokalen har styrelsen sitt kontor.

Lokalen har ytterligare två rum som styrelsen gärna vill nyttja för medlemmarnas möjligheter till barnkalas, möten, pubkväll mm. Vi söker er som vill delta i att inreda och ansvara för lokalen för dessa ändamål.

En ledig lokal

Föreningen har endast en lokal kvar för uthyrning. Lokalen är nyrenoverad med parkettgolv. Sprid detta bland vänner och bekanta.

Synpunkter till Stockholms Stad

All kommunal service som trafik, parker, närmiljö kan man ha synpunkter på, t ex de stora ”potthålen” i gatan.

http://www.stockholm.se/-/Tyck-till-om-stadens-service/

//Styrelsen