Kallelse till årsstämma 8 juni 2015

Medlemmar i brf Fyrhöjden kallas till ordinarie föreningsstämma

Datum: Måndag 8 juni 2015, kl 18.30

Plats: Aulan, Kärrtorps gymnasium

Allt stämmomaterial kommer att delas ut till alla medlemmar senast 1/6 2015