Informationsbrev 1/2016 (2016-01-21)

Extra föreningsstämma lördag 30/1, kl 13.00

Lördag 30/1, kl 13.00 har vi en extra föreningsstämma för att välja två ledamöter i ett fyllnadsval, d v s ledamöter väljs in i styrelsen fram till den ordinarie stämman. Stämman kommer att hållas i föreningslokalen, FSV 108. Skälet är, som vi informerade om i höstas, att det är för få styrelseledamöter, då det varit flera avhopp i styrelsen p g a sjukdom och flytt för arbete utomlands.

Enkät – Energistudie

Vi uppmanar alla att fylla i den enkät som alla fått hem i brevlådan och sedan lägga den ifyllda enkäten i föreningslokalen, FSV 108 på gaveln. Eller fyll i enkäten direkt på nätet:http://goo.gl/forms/95GnIweUIq

Ju bättre underlag vi får i den pågående energistudien, ju bättre energibesparande beslut kan styrelsen fatta.

Kodlås

Det är en pågående upphandling för nya kodlås till portarna. Mer information kommer angående detta byte.

Tvättstugan

En generell genomgång av maskiner i tvättstugan ska göras och en allmän uppfräschning kommer samtidigt att göras i lokalerna, inkl utbyte av städutrustning mm.

Tömning av källare

Föreningen måste tyvärr, återigen, lägga pengar på källarröjning. Det är tråkigt att konstatera att boende fortsätter att använda källargångarna som grovsoprum och föreningen får stå för kostnaderna för bortforsling gång på gång, istället för att lägga pengar på trevliga aktiviteter.

Trappförråd

Alla trappförråd som saknar hyresavtal kommer att tömmas och nya lås kommer att installeras. Du som nyttjar ett trappförråd, men som inte betalar för detta, uppmanas kontakta Rådstornet för att få ett hyresavtal.

Uppmaning från Grannsamverkan

Grannsamverkan behöver fler medlemmar och uppmanar att intresserade kommer till deras nästa möte 17 februari kl 19.00 i föreningslokalen FSV 108 så berättar de vilka de är och vad de gör