Information från styrelsen, nov 2016

fyrhöjden

Hej, Vi behöver er hjälp!

Under december 2016 tom mars 2017 behöver olika entreprenörerna tillgång till samtliga lägenheter. Ni kommer att få information om datum, tid samt hur hantering av nycklar kommer att ske. För att detta ska kunna genomföras så smidigt som möjligt samt för att vi ska kunna hålla ner kostnader för samtliga boende vädjar vi att alla lägenhetsinnehavare samarbetar.

Spara energi

Under 2015 genomfördes en energiförstudien där alla fick möjligheten att delta. Under året har styrelsen, i samarbete med energimyndigheten samt PGL Project Management, sammanställt och utvärderat detta resultat. Målet med projektet är att sänka föreningens energikostnader samt öka komforten i våra lägenheter. Som första delmål kommer vi i föreningen genomföra:

* EcoGuard, som är ett system för trådlös temperaturmätning i lägenheterna vars främsta syfte är att få en jämnare temperatur i samtliga lägenheter samt att lättare kunna hitta trasiga radiatorer.

EcoGuard planeras att genomföras före årsskiftet.

* Fönsterinventering. Vi kommer att ta in en firma, Adahlman projektledning, som måste få tillgång till ett 30-tal lägenheter för att vi ska kunna ta reda på vilket skick våra fönster är i. Detta kommer ligga till grund för hur vi går vidare med renovering/byte av fönster.

Fönsterinventering planeras till mitten/slutet av januari 2017.

Vidare kommer vi se över möjlighet till att byta fönster, isolering/renovering av fasader samt översyn/utbyte av undercentraler.

Sotning

Sotning kommer att utföras av Peter Sotare under januari 2017.

Tvättstuga

Tvättstugan kommer vara stängd 24 november kl. 10.30-14.30 för rensning av ventilationskanaler. – Beställning av ny aptus-bricka sker via mejl till styrelsen där lägenhetsnummer enligt köpekontraktet ska framgå. En ny aptus-bricka kostar 250 kr och betalas av beställaren, ej av föreningen.

Julgranar

Julgranar kommer sättas upp till första advent.

Parkering

Parkera inte på uppskottade gångvägar eller framför portar. Det bidrar till att personer behöver kliva ut i all slask som finns i dagsläget samt att det, i föreningen, bor personer med funktionsnedsättning som behöver kunna ta sig in och ut från området.

Blinkande portbelysning vi är medvetna om, detta ska åtgärdas är på gång.