Mer om anmärkningarna från OVK:n

brf fyrhöjden logo

Den information om anmärkningar från OVK:n som skickats ut till berörda är direkt taget från de protokoll styrelsen fått från Peter Sotare, någon mer information har inte lämnats från dem. Styrelsen har varken lagt till eller tagit bort något från protokollet.
Är det någon som fått en lapp om anmärkningar eller att de inte kommit in i någon lägenhet så är det för att det står så i protokollet från dem.

Uppenbarligen måste det skett ett missförstånd mellan oss och Peter Sotare angående informationen om vad anmärkningarna betyder. Vi har varit av den uppfattningen att man ska kunna ringa dem för att få besked eftersom vi i styrelsen inte fått förklaringar på vad de betyder.

Vi håller på att se över hur detta ska lösas. Om vi ska göra en samlad upphandling för att åtgärda felen som beror på fel som gjorts vid renoveringar (gäller även renoveringar som gjorts av tidigare brf-innehavare och är inte föreningen som ansvarar för) kommer kostnaden faktureras ut på respektive medlem inkl faktureringskostnad. Detta enligt våra stadgar som talar om vem som har ansvaret för olika åtgärder.
Peter Sotare fakturerar inte ut till var och en, föreningen får en samlingsfaktura och styrelsen får vidare ge i uppdrag till vår ekonomiska förvaltare att sköta faktureringen för en extra kostnad (ingår inte i deras uppdrag).
Givetvis kommer inte medlemmar som ej har fått något nedslag att behöva vara med att betala.

Och vi vill gärna poängtera – vi i styrelsen är privatpersoner som gör detta på vår fritid, vid sidan av heltidsarbeten och familjeliv, och vi har inte alla de kunskaper som behövs för att kunna svara på specifika frågor angående tex ventilation. Därför anlitade vi Peter Sotare som vi trodde skulle lämna oss ett förståeligt protokoll.

Vi har lagt ner massor av tid och gjort detta utifrån vår bästa förmåga men det räckte visst inte hela vägen och saker verkar ha fallit mellan stolarna i kommunikationen mellan oss och Peter Sotare. Nu försöker vi hitta den bästa lösningen, vilken säkert inte kommer passa alla, men förhoppningsvis de flesta. OVK:n påbörjades innan avtalet med vår tekniska förvaltare började, därför skötte styrelsen detta.

Och en vädjan – FB-gruppen ”Lyckliga gatan” är ingen grupp styrelsen skapat eller verkar på. För att vi ska få del av era åsikter, maila oss istället.

Vi hoppas alla på en god ton mellan oss medlemmar i föreningen.

Bästa hälsningar
Styrelsen