Hål i marken!

Styrelsen har anlitat en firma för att åtgärda och undersöka orsaken till det ras som uppstått i området kring port 120. Tillsvidare kommer området kring hålen att spärras av, tills det att arbetet är utfört!