Information från styrelsen

brf fyrhöjden logo

Informationsträff

Tisdagen den 9 oktober mellan kl 18-20 hälsar styrelsen alla medlemmar välkomna till en informationsträff om fönster- och fasadprojektet. Det kommer vara “öppet hus” där alla som vill kan vädra sina tankar och ställa frågor till både styrelsen och inbjudna sakkunniga. Mötet kommer äga rum i styrelsens lokal på Fyrskeppsvägen 108 (alltså inte i 138 som tidigare meddelats).

Extrastämma

Styrelsen utgörs för närvarande av tre personer: Christofer Blixt (ordförande), Henrik Nordström och Joy Himmelmark. Anledningen till att styrelsen kallar till extrastämma är för att stämman ska kunna välja in fler ledamöter. Som ni säkert har sett i kallelsen finns det också en motion från en grupp medlemmar som motsätter sig föregående stämmas beslut att byta ut våra fönster. Enligt våra stadgar har medlemmar rätt att begära en extrastämma för att ompröva ett stämmobeslut genom att samla namnunderskrifter från minst 10% av föreningens medlemmar. När en sådan begäran inkommit är styrelsen tvungen att kalla till extrastämma inom sex veckor. För att slippa kalla till två extrastämmor har styrelsen beslutat att välja in nya ledamöter och ta upp motionen från medlemmarna på samma stämma. Motionen ”Ny omröstning om fönsterrenovering eller fönsterbyte” med tillhörande information kommer alltså INTE från styrelsen. Styrelsens svar på denna motion hittar ni direkt efter motionen i det utskick ni har fått i brevlådan och i länken nedan.

Vi vill också förtydliga att den A4 som delades ut samma kväll som kallelsen INTE hör till kallelsen! Styrelsen tar avstånd från det som skrivs i detta utskick. Vi uppmanar istället alla att läsa kallelsen från första till sista sida. Däri finns svar från styrelsen, ekonomiska kalkyler och allmän information angående projektet.

Kallelse och beslutsunderlag till extrastämman.

Facebook är INTE en officiell kanal för information om föreningen

Vi ber om ursäkt för att vi inte har uppdaterat hemsidan på länge. Vi förstår att detta bidrar till den ryktesspridning som just nu sker bland annat på Facebook.

Styrelsen har inget att göra med Facebook-gruppen och de diskussioner som tar plats där. Dessutom har vi noterat att tonen på sidan ibland är väldigt hård. Vi hoppas att denna ton inte är något ni tar med er till informationsträffen, stämman eller i allmänhet utsätter era grannar för. Fortsätt gärna att använda Facebook-gruppen till det den är avsedd för, d.v.s. att bidra till god grannsämja! Om ni har åsikter eller frågor är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen på info (at) brffyrhojden (punkt) se.

Vi ses på informationsträffen och på stämman!

Mvh Styrelsen