Extrastämma 2018-10-17

Tack alla som kom till stämman igår!

Stämman beslutade återigen om att genomföra ett fönsterbyte.

Stämman beslutade även om de två att-satserna i motionen:
Att-sats 1: En arbetsgrupp av medlemmar med relevanta kunskaper om fönster och fasad tillsätts för att hjälpa styrelsen att få ett så bra avtal som möjligt.
Att-sats 2: Denna arbetsgrupp kommer, tillsammans med styrelsen, att informera medlemmar om vad den kommer fram till.

Dessutom valdes fyra nya ledamöter in i styrelsen:
Anne Karlsson
Pia Huss
Thomas Lindkvist
Mikael Havlind