Liten ”turlista” över händelser

Oktober 2018

Extra föreningsstämma hålls med ny omröstning ang renovering alternativt fönsterbyte. Med några rösters övervikt vinner förslaget om fönsterbyte. Vidare väljs några nya styrelsemedlemmar in.

November 2018

Den nya styrelsen hinner knappt komma igång med arbetet/upphandlingen av fönsterbyte förrän larmrapporter om vattenskador, mögelkänning och sättningar i husgrunder kommer in. Det visar sig att

läget är akut och att fastigheternas avlopp och dränering måste undersökas och åtgärdas.

Styrelsen hanterar, förutom en lång rad andra frågor, detta och begär in offerter för ovan nämnda jobb. Den aktuella situationen innebär att fönsterprojektet måste ”stå på vänt” innan dräneringsfrågan är löst.

December 2019 – januari 2019

Endast ett fåtal företag återkopplar ang offerter.

Februari – mars 2019

Vi ”ligger på” olika rör-fix-företag och beslutar oss för Röranalys som aviserar medlemmar och småningom sätter igång med rörinventeringen.

April – maj 2019

Röranalys besöker 199 lägenheter samt källare mm. Arbetet går bra förutom visas problem då somliga medlemmar inte är hemma/lämnar tillträde till lägenhet trots information. Efter flera ”ombesök” (vilket påförde oss extra kostnader) slutfördes dock undersökningen/spolningen.

Vid årsstämman den 21 maj avgick 4 styrelsemedlemmar pga flytt, familj, arbetsbörda mm Ny styrelse valdes, fyra ordinarie, varav två kvarstår från tidigare styrelse, och två suppleanter.

Juni –juli 2019

En kvalificerad opartisk projektledare, Magdi Dobi, utses. Magdi har lång och stor kompetens inom bygg vad gäller upphandling, bygglov, genomförande, kvalitetskontroll mm

Resultat av stamundersökningen delges.

September 2019

Styrelsen träffar representanter från Röranalys och Byggmästargruppen och får information om två olika åtgärdsförslag ang rörproblemen. I samarbete med vår projektledare undersöker vi vidare ekonomiska och praktiska förutsättningar för att gå vidare med detta samt med fönster/fasad.