Sotning av eldstäder och rensning av ventilation

Detta kommer att utföras genom Peter Sotare januari – februari 2020.  Peter Sotare aviserar berörda lägenheter 14 dagar i förväg. Det är viktigt att berörda antingen lämnar nycklar, eller själv öppnar lägenheten, så att föreningen inte påförs onödiga kostnader för extrabesök.