Avstamp för Fyrhöjdens dränerings- fönster- och fasadprojekt!

Styrelsen har, den 7 januari 2020, slutit avtal om en totalentreprenad med byggföretaget Reomti som, med underleverantörer/aktörer, ska stå för vårt stora projekt som inkluderar dränering, reparation/byte av horisontella stammar i källarplan, fönster- och fasad.

Steg 1, med början mars 2020, blir arbetet med dräneringen då dagvattenledningar ska flyttas ut och läggas i marken utanför huskropparna och trasiga rör mm i källare ska åtgärdas. Därefter följer arbetet med fönster och fasader. Allt kommer att ske successivt, inbegripa några huskroppar i taget, allt för att vi ska slippa få hela området som en enda jättebyggplats.

Jobbet med dränering påbörjas då tjälen gått ur marken. Därefter följer fönster och fasader och hela projektet beräknas vara färdigt efter två år. Självklart kan problem tillstöta så att slutdatum riskerar att ruckas. Men det hoppas vi förstås absolut inte ska behöva ske.

Hela detta jättejobb lär förstås påverka oss alla i föreningen, men slutresultatet blir fint och hållbart för framtiden. Vi i styrelsen känner oss trygga med att det underlag och de gedigna undersökningar, som under flera år tagits fram vad gäller föreningens rördragningar, markförhållanden, fasader och fönster, nu utgör en säker grund för fortsatt arbete.

Läget nu i januari är att föreningen, genom vår kompetenta och erfarna externa projektledare Magdi Dobi, har inlämnat en bygglovsansökan till Stadsbyggnadskontoret för fönsterbyte. Någon handläggare för vårt ärende finns dock ännu inte utsedd. Självklart uppstår en lång rad frågor som behöver svar, därför arrangerar vi, den 20 februari, ett informationsmöte där representanter från Reomti, vår kvalitetskonsult Magdi Dobi och vi i styrelsen medverkar. Självklart ska vi också regelbundet informera via hemsidan. MEN – ni som redan nu har tusen frågor, allt från hur växter och rabatter ska klara sig, hur källare påverkas, vilken tur i byggordningen just er huskropp har, om hur skydda sig mot byggdamm … Vänta med att ställa dem till informationsmötet då expertisen kommer att finnas på plats.

Viktig information att ta med i beräkningen redan nu är dock att under den tid varje respektive huskropp är under arbete, då får inga enskilda renoveringsprojekt t ex av kök eller badrum göras samtidigt. Vid informationsmötet kommer det tydligt att framgå under vilken period just ditt/ert hus renoveras. Vill man åtgärda något privat måste detta ske antingen innan turen har kommit till ert/ditt hus, eller så efteråt.  

Vi har några omvälvande år framför oss, men vår förhoppning är att vi ska komma igenom alla byggprojektens vedermödor med gott humör, med tolerans och med hopp om en ännu vackrare, säkrare och trivsammare Brf Fyrhöjden. Mer information kommer så nu finns all anledning att verkligen hålla koll på styrelsens/föreningens hemsida.

Hälsningar Styrelsen