Projektinformation

Ny bild av OBS! nu inaktuell tidsplan.

Flera av er har efterfrågat en plan i bättre upplösning och här kommer den tidsplanen. MEN – styrelsen liksom byggföretaget – understryker att denna tidsplan inte längre gäller då bygglovsprocessen förlängs. Byggtiderna skjuts därför fram och vi kan i dagsläget inte säga hur länge. Besked lämnas naturligtvis så snart vi vet. Det som däremot går att få en uppfattning om, genom planen, är hur lång tidsperiod varje huskropp berörs av projektet. Men inte när detta ligger i tiden.

Klicka här för att öppna tidplanen.

Besked från stadsbyggnadskontoret

Föreningen har den 4 mars fått avslag på vår ansökan om fönsterbyte. Stadsbyggnadskontorets motivering för detta finns att läsa på stadsbyggnadskontorets hemsida, ärendet har diarienummer 2020-00075. Styrelsen har därför beslutat att gå vidare med ansökan till stadsbyggnadsnämnden vars nästa sammanträde blir den 23 april, med besked tidigast den 30 april.

När det gäller Reomtis arbete med dränering så fortsätter det som planerat medan övriga delar av projektet flyttas framåt.

Markisförbud

Styrelsen meddelar här att fastborrade markiser inte blir tillåtna sedan fasad- och fönsterprojektet är slutfört. Befintliga markiser kommer att monteras ner och inga nya tillåts, eftersom borrhål med mera skadar fasaden och riskerar att leda in fukt. Markisförbudet följer ett sedan flera år fattat styrelsebeslut. Som solskydd rekommenderar vi istället parasoll eller icke fastskruvade solavskärmare.

Vad gäller putsfasaden på balkonger blir det heller inte tillåtet att borra upp balkonginredning eller annat. Vi måste på bästa sätt skydda den nya fasaden från skador.