Ny mailadress för alla byggrelaterade ärenden

Hej alla medlemmar!

Det finns nu en mailadress som ni ska använda er av när det kommer till alla ärenden (frågor, felanmälningar, åsikter etc) som rör byggarbetet.

Denna mail hanteras av vår projektledare Sofie.

byggetfyrhojden@gmail.com

Häslningar styrelsen