Reviderad tidplan

Här kommer en reviderad tidplan från entreprenören. Mer utförlig information, från vår byggprojektledare, kommer att publiceras här inom kort.

Tidplan

Hälsningar Styrelsen