Information från byggprojektledaren 2020.09.27

Ny kontaktväg
Frågor och synpunkter rörande byggprojektet mailas nu till byggetfyrhojden@gmail.com.  

Uppdaterad tidplan
En tidplan daterad 2020.09.15 har läggs ut på föreningens hemsida. Vi understryker att tidplanen även i fortsättningen kan förändras. Det rekommenderas att inte planera längre resor eller dylikt utifrån tidplanen. Uppdaterade tidplaner avses publiceras ca kvartalsvis.

Arbetstider och yrkesgrupper
Entreprenören arbetar kl 7-16 på vardagar, utom Murtek AB som utför fasadarbetena kl 7-18 måndag till torsdag. Alla yrkesgrupper är svensktalande utom hos ställningsbyggaren där arbetsledningen – men inte varje arbetare – talar svenska.
Om du ser misstänkt aktivitet utom arbetstiderna så ring till polisen. 

Tillval av nya ytterglas och öppningsvred
För den som önskar erbjuds möjlighet till utbyte av ytterglas-rutor till nytt planglas samt nu också att köpa nya öppningsbeslag/vred. Dalarö Måleriservice delar ut blankett för beställning senast 1 vecka innan åtgärder i ditt hus påbörjas. Bevaka posten om du inte är hemma.
Blanketten ska signeras med namnteckning. Den samlas in av Dalarö när de kommer tillbaka för försyn hos dig. Föreningen kommer senare att fakturera dig för de tillval du gjort. En administrativ avgift tillkommer.

Besiktningar sker
Kontraktsenliga besiktningar för markarbeten och fönsterbyte har påbörjats. Syftet är att nu i början fastställa vilken nivå som ska gälla för utförandet. Besiktningar kommer också att ske av fasadarbeten och arbetet med VA. 

Buller  
För att spräcka berg snabbare används nu en stor borr-rigg. Maskinen har hög ljudnivå, men arbetet går alltså fortare. 

Du som har husdjur  
Det är viktigt att du noga informerar entreprenörens kontaktperson att du har husdjur och kommer överens om hur situationen ska hanteras. Sätt också upp information på utsidan av din ytterdörr om vilka djur som finns i lägenheten. Det säkraste är om husdjuren kan vara någon annanstans under entreprenörens arbetstid. 

Om något skadas
Säkra upp allt du är rädd om genom att flytta undan, täcka över eller skydda det på annat sätt.
Om saker eller möbler går sönder hos dig så är det din hem-försäkring som gäller. Om väggar, golv eller dylikt skulle skadas så är det bostadsrättsförsäkringen som gäller (alla medlemmar har sådan försäkring hos Folksam).
Ditt försäkringsbolag undersöker om uppsåt eller försumlighet av någon annan kan påvisas, i så fall ställs krav till denne.
För föreningen gäller motsvarande – om fastigheten skulle skadas så öppnar föreningen ett försäkringsärende.

Galler för källarfönster tas bort
Gallren som sitter på vissa fönster tas bort. Försäkringsvillkoret som gäller är Skyddsklass 1 – ”ingen eller låg mängd begärlig egendom”. Du förväntas alltså inte förvara någon begärlig egendom i förråden. Montering av eventuella galler, för de som vill ha det, ska ske på insidan efter renoveringens slut. 

Re-lining av avloppsrör i källare
Kring årsskiftet planeras re-lining av avloppsrör. För att underlätta informationen inför start kommer en inventering göras för att identifiera vilka förråd/medlemmar som behöver tömma hela/delar av sina förråd för framkomlighet. 

Tillträde och bortplockning av saker – vad gäller för medlem
Det är viktigt att du lämnar tillträde till din bostad efter aviseringen, och att du plockar bort dina saker enligt anvisning. Tillträde ges genom du lämnar din nyckel till Reomti som har ett säkerhetsskåp.  Underhållsarbete på fastigheten är något varje boende enligt bostadsrättslagen, 7 kap. 13 §, och föreningens stadgar, § 45, är skyldig att möjliggöra. Ansvaret att plocka undan sina saker beskrivs i stadgarna § 41.
Om du inte lämnar tillträde eller inte plockar undan så kan det medföra en kostnad för dig.  

Byggmöten
Byggmöte med entreprenören hålls var tredje vecka där frågor om tider, organisation, tekniska frågor, ekonomi, lagkrav, kontroller, aviseringar och anmälda avvikelser tas upp. Alla inkomna frågor från medlemmar tas upp.