Planteringar

Vår trädgårdsmästare har nu anlagt en jordbädd vid port 79 och 77 där vi placerar buskar som vi blir tvungna att flytta inför markarbeten. Buskarna kommer att vara kvar under tiden renoveringen pågår.

Pallkragar kommer sparas och förvaras för senare bruk.