Skydda dig och dina grannar mot brand

Inför en större brandsäkerhetskontroll behöver vi ta ett individuellt ansvar för vad vi placerar i källar- och i trappuppgångar.

Från och med nu och två veckor framåt önskar vi att de medlemmar som är ansvariga för de föremål som placeras i våra trapphus och källargångar ta bort detta. T.ex. skoställ, barnvagnar, väggbonader, byggmaterial, leksaker, möbler och dylikt.

Det här är inte bara en åtgärd som vi behöver göra inför brandinspektionens besök. Det är något som alltid ska efterlevas. Vi ansvarar alla för att inte någon eller några skadas vid eventuell brand just för att vi förvarar våra tillhörigheter på ett oansvarigt sätt.

Styrelsen