INFORMATION OM FASADPUTS

Föreningen har beställt en genomfärgad tjockputs av typ Weber ROT-System. ROT står för renovering-ombyggnad-tillbyggnad och metoden avser åtgärder på befintliga, äldre byggnader.

Tjockputs är en mineralisk puts, tillräckligt tjock för att kunna fördela fukt från väder och vind så att risken för sönderfrysning minskar. Putsen bärs upp av ett nät i metall.

Fasadputsning är ett hantverk. Naturliga ojämnheter uppstår av varierande fukthalt och för att fasaden putsas per våningsplan. Ojämnheterna blir mindre synliga efter ett par säsonger och med tiden med tiden och det bevakas normalt under garantitiden och bedöms vid en garantibesiktning. 
Olika temperaturer och fuktförhållanden påverkar dock kontinuerligt putsen som är ett ”levande” material. Putsen är genomfärgad och kulören förändras inte.

På Hoburgen-huset, Fyrskeppsvägen 134-138, har spritputs utan glimmer lagts på. Det motsvarar ursprungligt material. Finputsade ytor kring fönster har utförts för att behålla fasadens utseende.

På övriga hus läggs riv-puts med glimmer på. Putsen rivs sedan av med en spikbräda för att få önskad yta. Med tiden kommer glimret att bli mer framträdande.

När putsarbetena är klara sker entreprenadbesiktning per hus då anmärkningar kan noteras för åtgärd eller bevakning. När renoveringsprojektet avslutas inträder garantitiden.

Weber är en världsledande tillverkare av torrbruk som provat ut metoder för renovering.
Föreningens anlitade entreprenör Murtek AB har mångårig erfarenhet av fasadputsarbete.
Murtek AB är CWF – certifierad Weber fasadentreprenör – med utbildning på Weber produkter och system. Arbetet följer Webers kvalitetssystem. Webers experter har också bistått hantverkarna i projektet.

2021-02-08   

Bertil Bergqvist
Av parterna utsedd besiktningsman