Föreningens utemöbler

De utemöbler som brukar placeras ut på gårdarna på sommaren står nu tillfälligt på gården mellan husen 120 – 126 och 128 – 132 p.g.a. att garaget där de annars förvaras för närvarande används för annat ändamål. Som vi alla vet är föreningen en byggnadsplats vilket medför tillfälliga bra eller mindre bra lösningar.

Vi ber er låta dem stå kvar där tills ytterligare info kommer!

Mvh
Styrelsen