Övertidsarbetet i byggprojektet

Murtek (fasadfirman) planerar att arbeta över nästa vecka och det kommer aviseras i berörda hus men det är bra för oss alla att veta. Informationen som sätts upp finns att läsa här.