Årsstämma 2020

Hej medlemmar!

Vi, i styrelsen, höll ännu en mycket annorlunda stämma för ett par veckor sedan och nu är stämmoprotokoll samt poströsterna sammanställda. Vi i styrelsen tackar för ert förtroende. För er medlemmar som vill ta del av stämmoprotokoll och poströstningsresultat, skicka ett mail till styrelsen.

Hälsningar styrelsen