Angående badrumsfönster

Det har kommit till styrelsens kännedom att det har uppstått frågor angående bytet av badrumsfönster i samband med fönster- och fasadrenoveringen som pågår i föreningen.

Den tidigare hyresvärden M2-gruppen genomförde ett fönsterbyte i badrummen innan ombildning skedde till bostadsrättsförening. De fönster som det byttes till hade för litet mått i förhållande till fönsterytan, vilket löstes genom att det sattes en ”plåtram” runt fönstren för att fylla ut hela ytan. Bygglov för denna ändring av storlek saknades, varför föreningen har haft ett vitesföreläggande på sig att återställa och byta till fönster i originalstorlek, oavsett att de gamla fönstren har fungerat. Detta byte sker nu i samband med fönster- och fasadrenoveringen.

Det har dock i samband med den försyn som görs av byggfirman inför fönsterrenoveringen upptäckts att vissa bostadsrättsinnehavare vid badrumsrenoveringar har ”byggt in” dessa plåtkanter med kakel så att den totala fönsterytan således har blivit mindre, vilket medför att de nya fönstren nu inte kommer att få plats. Det har hittills endast varit några enstaka fall.

En ombyggnad/renovering som påverkar fastigheten bör inte godkännas, men nuvarande styrelse har inte kännedom om bakgrunden, eller om de renoveringsansökningar som har kommit in har varit tydliga med att denna ”inbyggnad” kommer att ske. Det är en medlems ansvar att inre åtgärder överensstämmer med fastigheten. Kostnaden för återställande där sådana ombyggnader har skett är därför medlems ansvar, enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar (paragraf 34 – 42), det är alltså inget beslut som har fattats av styrelsen och det ingår inte i projektets budget (detta gäller även om det är en tidigare boende som utfört arbetet).

Den plattsättare som hänvisas till har rekommenderats av en boende i föreningen som har råkat ut för just detta problem och var väldigt nöjd med hans arbete.

På förekommen anledning vill styrelsen även påminna om att föreningens ekonomi är vi medlemmars ekonomi. Föreningen har alltså ingen ”egen” ekonomi att ta kostnader ur, utan allt som bekostas av föreningen bekostas i förlängningen av oss medlemmar och kan t.ex. medföra högre avgifter för oss alla.