Information från styrelsen, januari 2022

För det första vill styrelsen passa på att önska alla medlemmar ett riktigt gott nytt 2022!


Med det nya året kommer också en delvis ny sammansättning av vår styrelse. Ann Karlsson har avgått som styrelsens ordförande fr o m januari. Ny ordförande fram till ordinarie föreningsstämma är Ami Widgren, Monika Macdonald fortsätter som sekreterare, Mats Koskela är ny kassör och Karin Edstrand kvarstår som ledamot. Är du sugen på att ingå i styrelsen? Hör då av dig till valberedningen som består av Karin Brunskog och Peter Nicander! Styrelsen vill stympa onödiga utgifter och ber därför om alla medlemmars hjälp att bidra till detta, bl.a. genom att tänka på följande:

 • Att man inte ska spola ner t.ex. äggvitor och fett i vasken vet väl de flesta, men det gäller även kaffesump. Just sumpen blir som en stor klumpig sten inuti rören och i förlängningen orsakar det stopp i avloppsrören.
 • Tänk även på vad du spolar ner i toaletten, det är endast toapapper, inte våtservetter, bindor, tops m.m. som ska spolas ner där.
 • Föreningen köper tjänsten “Flygande brandsyn” två gånger i månaden. Vi vill minska dessa besök, men det är svårt när vi fortfarande får rapporter om att det förvaras saker både i port och på övriga våningsplan samt skräp i källargångar, nyligen en plastsäck med hö, sågspån och någon form av avföring från djur. ALLA ska följa regler för brandskydd – inga undantag finns!
 • Samma sak gäller för miljöstugan. Vi får extra kostnader då det slängs t.ex. möbler och när kartonger inte plattas till vilket gör att kärlen blir överfulla. Mycket som slängs får inte slängas där alls.
  Tvättstugan:
  Styrelsen har beslutat att inte ersätta den trasiga tvättmaskinen i spontantvättstugan som det ser ut just nu. Det är inte ekonomiskt försvarbart att reparera den upprepade gånger. Det finns fortfarande kvar maskiner till spontantvätt, samt två tvättgrupper med tre maskiner i varje i den bokningsbara tvättstugan.
 • Temperatur i lägenheterna:
  Styrelsen har fått indikationer på att vissa har kallt i sina lägenheter och vi håller på att titta på detta. Vi vill påminna om att man INTE får ta bort den lilla vita ”dosan” som sitter i hallen i alla lägenheter. Den sammanställer gradantal per lägenhet och port så att alla får en bra temperatur överlag. Tar man bort den, störs mätningen, och det kan bli en felindikation för en hel port. Vi ska ägna oss mer åt analys av värme efter byggets slut.
 • Glädjande nyhet: Vi går in i sista fasen av fönster och fasadrenovering. När byggnadsställningen monteras ner på långhuset kan vi presentera en förening som har gjort en rejäl upprustning. Inte bara det som syns utåt; fasad och fönster, utan vi har även fått ett bra dräneringssystem som tål klimatförändringar där kraftig nederbörd kan skapa stora problem.
 • Tidigare var dräneringsrör av tegel i stora delar förlagda på en nivå som låg över källargolvet. Jordmassor låg dessutom direkt emot källarväggarna. Detta medförde att vatten och fukt låg direkt mot betongen i källaren med fuktproblem som följd. Nu har vi lagt dräneringsrör av dagens standard under nivån på källargolvet så vatten och fukt leds bort. Detta i kombination med pordränskivor och singel runt husen håller källaren torr.

  /Styrelsen