Information från styrelsen, mars 2022

Hej grannar!

Samtidigt som vi går in i en ljusare tid på året och börjar se slutet av det enorma bygget som föreningen genomför, så fortsätter världen att vara upp och ner. Pandemin pågår fortfarande, om än i något mindre omfattning än tidigare, och nu, det fruktansvärda kriget i Ukraina. Obegripligt och sorgligt!

Med anledning av detta vill vi skicka lite information till alla boende i föreningen gällande skyddsrum. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) gjorde en tillsyn av våra skyddsrum  i december 2021. Vid  tillsynen fick vi gott betyg av tillsynsmannen, men vi måste åtgärda en del. De skyddsrum som inte går att färdigställa inom 48 timmar, d.v.s. tömmas så att de kan användas som skyddsrum, måste vi se över. Skyddsrum får bara användas för cyklar och barnvagnar. Vi kommer titta på det här så vi följer de allmänna riktlinjer som finns. Det finns ett skyddsrum i varje huskropp och en tydlig skylt visar var de finns.

Vi har de senaste veckorna haft flera tillfällen då skadegörelse har polisanmälts. Stenar har kastats in i fönster hos medlemmar och i en port. Ungdomar har setts springa på ställningar. De har även tagit sig in i portar och upp på vinden vid ett tillfälle. En man har också synts vid långhuset, där han har stulit saker från Reomtis byggare. Polisen tillkallades av platschefen från Reomti men mannen hann cykla iväg innan polisen kom. Vi ber er än en gång att vara vaksamma på händelser i området! Grannsamverkan går en rond varje kväll en tid framöver för att försöka avbryta eventuella skadegörelser eller försök till inbrott.

Till slut vill vi bara påminna er om att vara rädda om våra nya fasader, det är t.ex. inte tillåtet att rita på dem och borra i dem, inte ens för att sätta upp saker på din egna balkong. 

Information läggs upp kontinuerligt på vår hemsida. www.brffyrhojden.se

/Styrelsen