Juni 2022

Återställning av rabatter (ej långhuset 8) börjar den 14 juni och i första skedet är det bara i de rabatter där buskar togs bort och slängdes. 

Vidare plantering av föreningens alla gemensamma rabatter och grönytor behöver planeras gemensamt. 

Är du intresserad av att vara med i en trädgårdsgrupp? 

Anmäl ditt intresse till styrelsen via mail eller lapp i styrelselokalens brevlåda på Fyrskeppsvägen 108 på gaveln så kommer en ledamot att samla gruppen, under sommaren om möjligt. 

Hälsningar Styrelsen

info@brffyrhojden.se