Information angående bygget, Hoburgens fasad

Efter ny särskild besiktning av fasaden på Hoburgen fastslogs det att entreprenören Murtek åtar sig att hitta lämplig åtgärdsmetod för att komma till rätta med problemet.

Den 30 augusti restes ställning på en del av Hoburgen för att kunna utföra prov för att få bort färgskiftningarna på fasaden. Detta beräknas ta ca 2 veckor. 

Detta var inget som styrelsen, projektledaren eller Reomti hade blivit informerad om. 

Tack för visat tålamod och förståelse!

Mvh

Styrelsen