Avgiftshöjning

Hej alla medlemmar!

Tyvärr ser sig styrelsen nödgad att höja avgiften även i år. Vi har diskuterat om det är bättre att höja 5% nu och 5% senare men kommit fram till en höjning med 10% till tredje kvartalet, alltså i juli.

Föreningen kommer få kraftigt ökade räntekostnader både 2023 och 2024.
Som det ser ut idag matchar inte intäkterna dessa kostnadsökningar och föreningen kommer att gå back varje kvartal bara baserat på ökade räntekostnaderna för de två lån som sätts om under 2023. 

Föreningen har visserligen ett sparkapital och en möjlighet är att använda detta till ökade räntekostnader framåt men det är inte långsiktigt hållbart och ansvarsfullt. Det finns heller inga garantier för att vi inte i fortsättningen kommer att behöva höja avgifterna, det troliga är att en höjning behöver ske varje år men förhoppningsvis med lägre belopp.

Vi som sitter i styrelsen beklagar denna höjning. Det är ett svårt beslut och ingen i styrelsen tycker det är särskilt kul, men vår uppgift är att ansvara för ekonomin och siffrorna ger oss inte mycket val. Vi sitter i samma båt som övriga medlemmar och påverkas lika mycket av
höjningarna.