Ang Källarförråd

Styrelsen har under några år gått igenom alla s.k. matkällarförråd och klippt upp och tömt de som ingen har gjort anspråk på (se tidigare nyhet Inventering av källarförråd – BRF Fyrhöjden (brffyrhojden.se )

Det har varit ett väldigt omfattande jobb, men nu är vi enligt styrelsens noteringar äntligen klara och de sista förråden ska vara tömda. Vi ber därför dig som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst att omgående sätta lås på bägge dina förråd (ett ”vanligt” källarförråd och ett s.k. ”matkällarförråd”), även om de inte används, för att undvika att de används som ”skräpförråd” eller ockuperas av någon annan.

Det är fr.o.m. nu boendes ansvar att se till att det finns två tomma förråd vid försäljning/avflytt och utföra ev. tömning innan avflytt.