Nyckel till Miljöstugan

Nyckel till miljöstugan (och den framtida tvättstugan) kan av kontrakts-/avtalsinnehavare utkvitteras på onsdag den 8 juni, klockan 17.00-20.00 i BRF Fyrhöjdens lokal, Fyrskeppsvägen 120.
Medtag identitetshandling
Flera tillfällen för att utkvittera nyckel kommer att publiceras på hemsidan.

Tag gärna del av denna guide om hur man sorterar samt dokumentet som förklarar vad man inte får slänga i miljöstugan.

Ny styrelse & valberedning

Igår hölls den första ordinarie föreningsstämman för BRF Fyrhöjden. 54 medlemmar var närvarande. Lite kort information från stämman:

Den nya styrelsen består av:

  • Ledamöter: Susanna Andersen, Karin Brunskog, Stefan Ottosson, Linnéa Pontvik och Andreas Linde.
  • Suppleant: Pär Berglin

Valberedningen består av:

  • Valberedningen: Göran Popping, Benny Vesterby och Helene Derkert.

Protokollet från stämman kommer att läggas upp på hemsidan så fort det är justerat och klart. Vi i styrelsen återkommer också snarast med mer information om vad som är på gång i föreningen framöver!

Välkommen till Föreningsstämman!

Vi hälsar alla medlemmar i BRF Fyrhöjden välkomna till den första ordinarie föreningsstämman, ikväll kl 18.30-20.30 i aulan Kärrtorps gymnasium.
Vi ser fram emot ett fortsatt förtroende och gott samarbete!

Styrelsen/arbetsgruppen
BRF Fyrhöjden

Grovsoprummet/Miljöstugan

Eftersom kostnaden, som bekant, dragit iväg för hantering och tömning av grovsoprummet kommer lokalen nu under vecka 21 att byggas om, renoveras och uppdateras till en Miljöstuga. Därför kommer Grovsoprummet/Miljöstugan vara stängd under veckan. Nytt lås kommer att installeras och ganska omgående kommer de nya “nycklarna” distribueras till alla boende. Hur det praktiskt kommer att genomföras återkommer vi om. Styrelsen har ikväll, söndag, själva med handskar och munskydd plockat ihop och städat i lokalen, så vi ber er respektera ordningen så renoveringen kan genomföras. Vi är medvetna om, och ber om ursäkt för detta korta varsel, men vi räknar med att ni förstår att styrelsen av ekonomiska skäl har varit tvungna att snabbt vidta åtgärder.

Säkerhetsdörr för BR-innehavare- Erbjudande

Det är med stort nöje vi nu kan erbjuda bostadsrättshavare som önskar köpa Säkerhetsdörr följande:
Secor erbjuder mot en kostnad av 13.500 kronor inkl moms en komplett installation av en av marknadens mest utvecklade säkerhetsdörrar, Daloc S43.
Secor erbjöd den bästa helhetslösning till det bästa priset. Eftersom det inom föreningen redan tidigare installerats säkerhetsdörrar av tillverkan Daloc har vi av bland annat estetiska skäl valt att inte ta in någon ytterligare tillverkare.
Inom föreningen finns, förutom originaldörrar, Daloc säkerhetsdörrar i träimitation Mahogny och Ek.
Ek är den träimitation som det finns flest av, så Ek är föreningens förstahandsval. Om Mahogny redan dominerar i en viss trappuppgång kan Mahogny även fortsättningsvis installeras.

I priset ingår: Kontrollmätning, demontering och bortforsling av originaldörr, installation av Daloc S43 (med brevinkast, dörrhandtag, vidvinkel-tittöga, mekanisk ringklocka, överflytt av lås, nytt tillhållarlås/”polislås” med 4st nycklar samt överflytt av nyckeltub/servicecylinder) och grovstädning efter installation.
Om man så önskar kan man mot avgift välja till Vit insida 400kronor inkl moms/dörr, Dörrspärr 700kronor inkl moms/dörr samt OM låscylinder ej går att flytta tillkommer 600kronor inkl moms/dörr för Dorma Låscylinder.
Inför montering måste man se till att det är undanplockat runt dörren samt att säkra tillgång till el-uttag.
För att ta del av detta erbjudande skriver ni ut blanketten (finns även under fliken dokument och här nedan) och sänder den enligt, på blanketten angiven, instruktion.
Varje beställare blir en unik kund och det är mellan Secor och beställaren kontrakt upprättas. Varje beställare är själv betalningsskyldig och BRF Fyrhöjden är inte involverad i beställningen.
ROT-avdrag beviljas ej för installation av Säkerhetsdörr.
Har ni ytterligare frågor, kontakta Secor, tel: 020-440 450
Vi hoppas att ni finner erbjudandet, som gäller t.o.m. 17juni2011, attraktivt och vi vill tacka alla som anmält sig som intresserade av att köpa säkerhetsdörr. Det har lett till att vi som stor grupp har varit attraktiva för leverantörer och därför har vi kunnat förhandla och fått fram detta fina erbjudande.

Beställningsblankett av Säkerhetsdörr för bostadsrättshavare

Styrelsen/Arbetsgruppen BRF Fyrhöjden

Grovsoprummet

Kostnaden för att hantera och tömma mängden grovsopor har skenat iväg enormt. Av den anledningen har vi känt oss tvungna att agera snabbt och därför har containern nu avlägsnats och rummet kommer nu att förberedas och ordningsställas till en Miljöstuga med snar möjlighet att källsortera. Miljöstugan väntas stå klart under nästa vecka, (v21) med reservation för att det kan dra ut på tiden något. Rummet kommer att byggas om något och minst en dörr kommer att förseglas och Miljöstugan kommer att förses med nytt låssystem. Mer om låset ber vi att få återkomma till när det blir aktuellt. Vi måste än en gång påminna om att i miljöstugan kastar man saker som, papper/kartonger, glas, metall och små-el och inom snar framtid även batterier och ljuskällor.

Byggrester, vitvaror, bildelar, företags-sopor etc får ICKE kastas i rummet, vare sig nu eller i framtiden, utan sådant avfall hänvisas till återvinningsstation. Det ligger i allas vårat ekonomiska intresse att följa dessa regler, för annars kan det resultera i att grovsoprummet/miljöstugan måste stängas igen för gott.

Styrelsen/Arbetsgruppen BRF Fyrhöjden

Trädgårdsmöbler

Flera boende har hört av sig till styrelsen för att publicera följande uppmaning här:
Låna gärna trädgårdsmöbler mellan gårdarna tillfälligt, men ställ vänligen tillbaka dem så snart du inte längre använder dem!