Grovsoprummet/Miljöstugan

Eftersom kostnaden, som bekant, dragit iväg för hantering och tömning av grovsoprummet kommer lokalen nu under vecka 21 att byggas om, renoveras och uppdateras till en Miljöstuga. Därför kommer Grovsoprummet/Miljöstugan vara stängd under veckan. Nytt lås kommer att installeras och ganska omgående kommer de nya ”nycklarna” distribueras till alla boende. Hur det praktiskt kommer att genomföras återkommer vi om. Styrelsen har ikväll, söndag, själva med handskar och munskydd plockat ihop och städat i lokalen, så vi ber er respektera ordningen så renoveringen kan genomföras. Vi är medvetna om, och ber om ursäkt för detta korta varsel, men vi räknar med att ni förstår att styrelsen av ekonomiska skäl har varit tvungna att snabbt vidta åtgärder.

Grovsoprummet

Kostnaden för att hantera och tömma mängden grovsopor har skenat iväg enormt. Av den anledningen har vi känt oss tvungna att agera snabbt och därför har containern nu avlägsnats och rummet kommer nu att förberedas och ordningsställas till en Miljöstuga med snar möjlighet att källsortera. Miljöstugan väntas stå klart under nästa vecka, (v21) med reservation för att det kan dra ut på tiden något. Rummet kommer att byggas om något och minst en dörr kommer att förseglas och Miljöstugan kommer att förses med nytt låssystem. Mer om låset ber vi att få återkomma till när det blir aktuellt. Vi måste än en gång påminna om att i miljöstugan kastar man saker som, papper/kartonger, glas, metall och små-el och inom snar framtid även batterier och ljuskällor.

Byggrester, vitvaror, bildelar, företags-sopor etc får ICKE kastas i rummet, vare sig nu eller i framtiden, utan sådant avfall hänvisas till återvinningsstation. Det ligger i allas vårat ekonomiska intresse att följa dessa regler, för annars kan det resultera i att grovsoprummet/miljöstugan måste stängas igen för gott.

Styrelsen/Arbetsgruppen BRF Fyrhöjden

Journummer till förvaltaren

Idag finns inget journummer uppsatt i portarna – det ska det såklart göra, och inom kort kommer porttavlorna att renoveras med ny inredning och uppdateras med komplett information om de avtal som har tecknats för drift och säkerhet i våra fastigheter. Nya notistavlor kommer även att sättas upp. Journumret hittar du på sidan Förvaltning.

Styrelsen informerar

Först och främst vill styrelsen be om överseende för den knapphändiga informationen sedan övertagandet. Anledningen är helt enkelt den att styrelsen har valt att fokusera på att få kontroll på förvaltning och allt som följer i en ombildning. Styrelsen vill nu komma ut med följande information till de boende.

– Hyres-/avgiftsavier. Styrelsen är medveten om felaktiga utsända hyres- och avgiftsavier och har satt förvaltaren Teoge i uppdrag att korrigera dessa felaktigheter.

Alla boende uppmanas att betala avin för april med det aviserade beloppet.

Nya avier kommer inom kort att skickas ut av Teoge för maj och juni. Felaktigheter kommer att korrigeras på avin för maj månad.

– Vårstädning av gårdar, parkeringar, gångar och rabatter kommer att genomföras av förvaltaren inom kort.

– Grovsoprummet har vid ett par tillfällen blivit mer än välfyllt. Styrelsen vill därför påminna om att i grovsoprummet slängs endast grovsopor. Vitvaror, miljöfarligt avfall, skrot och byggmaterial etc. transporteras som tidigare själv av den boende till miljöstation.

– Tvättstugan är projekterad och styrelsen kommer att informera vidare om denna då beslut är fattade. Som tidigare går det bra att fortsättningsvis använda tvättstugan på Fyrskeppsvägen 65.

– Föreningsmöte kommer att hållas framöver. Styrelsen kommer i god tid att kalla medlemmar till mötet. Det går bra att redan nu sända motioner till styrelsen.

Vi i styrelsen hoppas på fortsatt förtroende och arbetar vidare för allas vår gemensamma trevnad och boendemiljö.

Ni är alla välkomna att höra av er med förslag, synpunkter och frågor.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen BRF Fyrhöjden
Kärrtorp 2011-04-12