Information Bygget

Vecka 40 kommer omfärgning av Hoburgen, det vita huset vid miljöhuset, att påbörjas. Det innebär att en ställning kommer sättas upp och att fönster måste täckas. De tar dock en kortsida och en långsida i taget, så de boende kommer hela tiden att ha en sida fri från täckning.

Exakt hur lång tid arbetet kommer att ta är svårt att säga men Murtek kommer att vara i lokalen där Reomti haft sin etablering till den 30 november. Besiktning är inplanerad i början av december

Arbeten kommer även utföras på baksidan av hus 8 (långhuset) under denna tid. 

Hela byggprojektet blev i fredags godkänt av besiktningsfirman. Även fasaden på Hoburgen ingår i detta godkännande då det är estetiskt och inte påverkar funktionaliteten. 

Projektet är alltså klart och rott i hamn!

Vi ska alla vara nöjda och glada att vi har gjort det möjligt att genomföra detta projekt.

Byggfrågor skickar ni fortfarande till byggetforhojden@gmail.com fram till 31 oktober. Därefter kommer de, om frågor finns kvar om bygget, dirigeras om till styrelsen. 

Mvh

Styrelsen

Städdag 9/10

Hej alla grannar!

Hösten är här och bygget är ÄNTLIGEN slut. Det betyder att det är hög tid för en trevlig och lagom arbetsam städdag. Skriv in den 9:e oktober mellan 10 och 13 i kalendern!

Vi börjar dagen med samling vid port 77 och uppdelning i arbetsgrupper. På att-göra-listan står: uppfräschning av sopskåp, underhåll av bänkar och allmän städning av våra gårdar. Har du förslag på ytterligare uppgifter? Hör gärna av dig till styrelsemailen: info@fyrhöjden.se.

Vid 13 tänder vi grillen utanför port nr. 77 och skålar i saft, kaffe, te eller en folköl för att vi är i mål med byggprojektet. Väl kämpat Brf Fyrhöjden!

Vi ses!

/Styrelsen

Information bygget

Det är inte tillåtet att plantera något i rabatterna kring hus 8 innan klartecken från styrelsen.

Besiktning är gjord idag 19 september men utlåtandet är ej klart.

Bergs Mark håller på i detta nu att ställa i ordning relations handlingar som skall vara klar till den 30 september.

Hälsningar styrelsen

Information angående bygget, Hoburgens fasad

Efter ny särskild besiktning av fasaden på Hoburgen fastslogs det att entreprenören Murtek åtar sig att hitta lämplig åtgärdsmetod för att komma till rätta med problemet.

Den 30 augusti restes ställning på en del av Hoburgen för att kunna utföra prov för att få bort färgskiftningarna på fasaden. Detta beräknas ta ca 2 veckor. 

Detta var inget som styrelsen, projektledaren eller Reomti hade blivit informerad om. 

Tack för visat tålamod och förståelse!

Mvh

Styrelsen 

Kontrollera dina fönsterbågar

Det har under projektets gång kommit fram att färgen lossnar hos vissa boende när man delar på fönstren för t ex fönsterputsning. Vi ber därför boende på adresserna Fyrskeppsvägen 79-138 att försiktigt och med omsorg dela på fönstren och öppna upp sina fönsterbågar. Om ev. färglossning sker  – maila till byggetfyrhojden@gmail.com. Ange namn, port, lägenhetsnummer och kontaktuppgifter (mail, telefon).

Byggfirman kan då kontakta dig för åtgärd medan projektet pågår och vi undviker garantifall senare. Du som kan ber vi göra detta omgående så att uppföljningen kan påbörjas. Du som är bortrest – gör detta senast 7 augusti.
(Boende på Fyrskeppsvägen 71-77 behöver inte göra detta då fönstren där kontrolleras av byggfirman)

Trevlig sommar!
önskar styrelsen

Juni 2022

Återställning av rabatter (ej långhuset 8) börjar den 14 juni och i första skedet är det bara i de rabatter där buskar togs bort och slängdes. 

Vidare plantering av föreningens alla gemensamma rabatter och grönytor behöver planeras gemensamt. 

Är du intresserad av att vara med i en trädgårdsgrupp? 

Anmäl ditt intresse till styrelsen via mail eller lapp i styrelselokalens brevlåda på Fyrskeppsvägen 108 på gaveln så kommer en ledamot att samla gruppen, under sommaren om möjligt. 

Hälsningar Styrelsen

info@brffyrhojden.se

Byggprojekt information.


Med anledning av att det kommer frågor till projektledaren och styrelsen angående färgerna på fasaderna speciellt lång huset kommer här färgprogrammet som ligger till grund för bygglovet och som följts av entreprenören. Hoppas detta klargör ifrågasättandet om fasadfärgerna. 

Hus 8:Balkongfronter kommer att monteras med skylift då ställningarna är i vägen samt att huset är byggt annorlunda än övriga 7 husen. På grund av att huset är byggt så kallat ’saxat’ och 2 olika färger har det tagit längre tid. De partier som har samma färg görs i etapper sedan backar de tillbaka och gör nästa parti och färg. Och så vidare. 

Vänliga hälsningar Styrelsen

https://brffyrhojden.se/wp-content/uploads/2022/05/2018.04.03-Fargsattningsforslag.pd

Årsstämma

Föreningen har årsstämma tisdagen den 10 maj kl 18:30 i aulan på Kärrtorps gymnasium. Avprickning av deltagande sker mellan 18 – 18:20. Kom i tid!

Kallelse m.m. handlingar kommer!

/Styrelsen

Fågelskrämmor

Styrelsen har satt upp två stycken ”fågelskrämmor” på gården mellan hus 6 och 7, för att försöka förhindra att måsungar, likt förra året, förirrar sig ner på gården med arga, attackerande föräldrar som följd. Ev. kommer fler skrämmor att sättas upp framöver.