Brandsäkerhet – flygande inspektioner

Trots tidigare tydlig info är det fortfarande medlemmar som förvarar sina saker i trappuppgångar och källargångar. Det är inte tillåtet, detta ska följas av samtliga boende bl.a. med tanke på brandrisken och vid utrymning. Det gäller alla våningsplan, inte bara i porten och källaren, och det gäller inte bara lösa saker utan även tavlor och växter. Trapphusen är en allmän yta och inte en förlängning av enskild boendes lägenhet.

Vi blir därför nu tvungna att ta in en extra tjänst som utför flygande inspektioner i våra fastigheter. Vid inspektionen kommer alla föremål som finns i trapphusen med omedelbar verkan flyttas till ett förråd för förvaring en begränsad tid, där ägaren mot kvittering kan hämta ut sina ägodelar.  

Utkvittering sker via mail;  info@brffyrhojden.se.

Hälsningar styrelsen

Förrådsinventeringen, igen…

Styrelsen har, som vi tidigare meddelat, märkt att det är viss oordning och okunskap om vilka källarförråd som hör till respektive lägenhet vid t.ex. försäljning och nu i samband med renoveringen. Vi arbetar ju därför med att inventera samtliga förråd för att få ordning på vem som har vilket förråd. Då det inte har fungerat enligt tidigare instruktioner, d.v.s. att medlemmar/hyresgäster mailar in till styrelsen, kommer vi istället att sätta upp lappar i portarna där vi vill att ALLA fyller i vilka förrådsnummer ni har, även ni som tidigare har varit snälla och meddelat oss.

Hälsningar Styrelsen

Byggprojektets tider under jul- och nyår

Inga arbeten kommer att ske inne i lägenheterna från den 23/12 2020- 10/1 2021

Murtek             * Nätning fasad HUS 3
Arbete 21/12 – 23/12
Lediga 24/12 – 25/12
Arbete 28/12 – 30/12
Lediga 31/12 – 1/1
Arbete 4/1 – 5/1
Lediga 6/1 – 8/1

Dalarö Mål / Kalles Glas
Lediga 23/12 – 10/1

Bergs Mark      * Markarbete HUS 6, ev. start HUS 7
Arbete 21/12 – 23/12
Lediga 24/12 – 25/12
Arbete 28/12 – 30/12
Lediga 31/12 – 1/1
Arbete 4/1 – 5/1
Lediga 6/1
Arbete 7/1 – 8/1

Röranalys         * Relining HUS 8 källare
Arbete 21/12 – 23/12
Lediga 24/12 – 1/1
Arbete 4/1 – 5/1
Lediga 6/1
Arbete 7/1 – 8/1

Hälsningar Styrelsen

Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet

Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 14 december. Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00 

Vi begränsar tillfälligt värmeuttaget i er fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation.  
Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

Sprid gärna vidare informationen till andra som kan komma att beröras av våra tester, till exempel fastighetsförvaltare.
För dig som förvaltar flera fastigheter kan se mer information om vilka fastigheter det gäller på avbrottswebben.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Med vänlig hälsning 
Stockholm Exergi
Fortums Logo

Påminnelse om förrådsinventeringen

Hej igen! Det är som sagt väldigt många som inte har hört av sig angående vilka förrådsnummer ni har, det bör vara betydligt fler än de som har hört av sig till oss som har “fel” förråd. Det är än viktigare att vi får ordning på detta nu när Röranalys ska in i källarna för relining, vilket kommer att påverka vissa förråd och vi och de behöver kontakta förrådsinnehavarna.

Därför ber vi nu ÄN EN GÅNG att ni meddelar vilka nummer ni har på era förråd, både vanliga källarförråden och matkällarförråden, gärna även ni vars förrådsnummer stämmer med numret ni har på dörren!

Maila till info@brffyrhojden.se

Tack på förhand!

/Styrelsen

Information från Stockholm Exergi: Planerat arbete på fjärrvärmenätet

Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 30 november.

Testerna förväntas pågå från kl 8.00 till ca 12.00.

Värmeuttaget i fjärrvärmcentralen begränsas tillfälligt. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation. Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Information från Röranalys angående relining-arbete

På uppdrag av Reomti bygg ska Svensk Röranalys utföra renovering av ledningar i källaren.

Förarbetet startar måndagen den 23 november och pågår till och med 18 januari.

Rengöring samt filmning av avloppsledningar.

Renovering av avloppen påbörjas måndag 7 december och beräknas vara klar fredag den 14 maj. Se grovplanering för när vi arbetar i ert hus.

Vi vill påminna er om att arbetet i källare kommer att vara en arbetsplats och vill att ni är aktsamma om ni är i källaren.

I övrigt påverkas inte boende.

Vår personal bär alltid legitimation (ID06) väl synligt och uppvisar gärna detta vid behov.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår projektledare Jonas Alkesjö på 08-599 09 830 på vardagar mellan 07.00-16.00 eller maila till jonas.alkesjo@roranalys.se

Med vänlig hälsning

Svensk Röranalys