Årsstämma 2020 NYTT datum 30/6!

Vi blev uppmärksammade på att vi inte uppdaterat nytt datum på hemsidan till årsstämman. Vi ber om ursäkt för detta.

Söndagen den 14/6 delade styrelsen ut kallelse, följebrev samt poströstningsblankett. För medlemmar som för tillfället är på annan ort i rådande omständigheter och inte kan ta del fysiskt av poströstningen var vänlig maila styrelsen så löser vi detta: info@brffyrhojden.se

Hälsningar styrelsen

Extrastämma 2018-10-17

Tack alla som kom till stämman igår!

Stämman beslutade återigen om att genomföra ett fönsterbyte.

Stämman beslutade även om de två att-satserna i motionen:
Att-sats 1: En arbetsgrupp av medlemmar med relevanta kunskaper om fönster och fasad tillsätts för att hjälpa styrelsen att få ett så bra avtal som möjligt.
Att-sats 2: Denna arbetsgrupp kommer, tillsammans med styrelsen, att informera medlemmar om vad den kommer fram till.

Dessutom valdes fyra nya ledamöter in i styrelsen:
Anne Karlsson
Pia Huss
Thomas Lindkvist
Mikael Havlind

Information från styrelsen

brf fyrhöjden logo

Informationsträff

Tisdagen den 9 oktober mellan kl 18-20 hälsar styrelsen alla medlemmar välkomna till en informationsträff om fönster- och fasadprojektet. Det kommer vara “öppet hus” där alla som vill kan vädra sina tankar och ställa frågor till både styrelsen och inbjudna sakkunniga. Mötet kommer äga rum i styrelsens lokal på Fyrskeppsvägen 108 (alltså inte i 138 som tidigare meddelats).

Extrastämma

Styrelsen utgörs för närvarande av tre personer: Christofer Blixt (ordförande), Henrik Nordström och Joy Himmelmark. Anledningen till att styrelsen kallar till extrastämma är för att stämman ska kunna välja in fler ledamöter. Som ni säkert har sett i kallelsen finns det också en motion från en grupp medlemmar som motsätter sig föregående stämmas beslut att byta ut våra fönster. Enligt våra stadgar har medlemmar rätt att begära en extrastämma för att ompröva ett stämmobeslut genom att samla namnunderskrifter från minst 10% av föreningens medlemmar. När en sådan begäran inkommit är styrelsen tvungen att kalla till extrastämma inom sex veckor. För att slippa kalla till två extrastämmor har styrelsen beslutat att välja in nya ledamöter och ta upp motionen från medlemmarna på samma stämma. Motionen “Ny omröstning om fönsterrenovering eller fönsterbyte” med tillhörande information kommer alltså INTE från styrelsen. Styrelsens svar på denna motion hittar ni direkt efter motionen i det utskick ni har fått i brevlådan och i länken nedan.

Vi vill också förtydliga att den A4 som delades ut samma kväll som kallelsen INTE hör till kallelsen! Styrelsen tar avstånd från det som skrivs i detta utskick. Vi uppmanar istället alla att läsa kallelsen från första till sista sida. Däri finns svar från styrelsen, ekonomiska kalkyler och allmän information angående projektet.

Kallelse och beslutsunderlag till extrastämman.

Facebook är INTE en officiell kanal för information om föreningen

Vi ber om ursäkt för att vi inte har uppdaterat hemsidan på länge. Vi förstår att detta bidrar till den ryktesspridning som just nu sker bland annat på Facebook.

Styrelsen har inget att göra med Facebook-gruppen och de diskussioner som tar plats där. Dessutom har vi noterat att tonen på sidan ibland är väldigt hård. Vi hoppas att denna ton inte är något ni tar med er till informationsträffen, stämman eller i allmänhet utsätter era grannar för. Fortsätt gärna att använda Facebook-gruppen till det den är avsedd för, d.v.s. att bidra till god grannsämja! Om ni har åsikter eller frågor är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen på info (at) brffyrhojden (punkt) se.

Vi ses på informationsträffen och på stämman!

Mvh Styrelsen

Hål i marken!

Styrelsen har anlitat en firma för att åtgärda och undersöka orsaken till det ras som uppstått i området kring port 120. Tillsvidare kommer området kring hålen att spärras av, tills det att arbetet är utfört!

OVK resultat (uppdaterad)

fyrhöjden jul

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK.
Syftet med bestämmelserna om OVK är att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat i byggnader och visa att ventilationssystem fungerar.
Mer info www.boverket.se

Styrelsen har nu slutfört sammanställning av OVK-besiktningen som gjordes i våras.
Närmaste dagarna kommer det att delas ut lappar till dem lägenheter som fått anmärkningar.
Se i föreningens stadgar, vad du som medlem ansvarar för att åtgärda.

Uppdatering/Förtydligande

Fastighetsägaren ansvarar för att OVK görs. På vilka sätt anmärkningarna i protokollet åtgärdas är det upp till styrelsen att ta beslut om.

Efter sammanställning av protokollet har styrelsen återkopplat till lägenheter där det kom fram anmärkningar, och att ansvaret för åtgärderna är lägenhetsinnehavarens.

Föreningen kommer inte projektleda en gemensam åtgärd av OVK anmärkningarna. Styrelsen har inte möjlighet att ta sig an denna administrativa heltidstjänst, som bl.a är att koordinera utförandet, vara kontaktperson mm.

Peter Sotare AB som utförde besiktningen är inte upphandlade att åtgärda detta för föreningens räkning och utför inte jobb som innebär enstaka åtgärder. Dem kan kontaktas ifall en förklaring på anmärkning söks.

Medlemmar kan fritt välja vilken firma dem vill anlita för utförande av åtgärderna, vänligen kontakta den firma du vill för offert.

Flera nedslag från besiktningen beror på förbyggda eller igensatta köksventiler pga felaktig ombyggnation. Likaså är många anmärkningar på tilluftsverkan, som beror på stängda ventiler. Fastigheterna är utrustade med självdragsventilation, ifall man stänger ventilerna så kommer luften istället att tillföras till lägenheter på ett oönskat sätt.

Byte av undercentraler

fyrhöjden jul

Föreningens undercentraler är gamla och mycket utslitna och vi har haft mycket problem med värmen i våra hus under de senaste åren. Föreningen har haft stora kostnader för att laga de akuta felen och detta underhåll har legat lite längre fram i föreningens underhållsplan.

Styrelsen tog därför ett beslut om att prioritera detta underhåll nu under hösten 2017 för att vi skall ha en bättre och säkrare värmeförsörjning i vinter.

Arbetet kommer att påbörjas under v.40 och ta ca 4 veckor för installation under denna tid skall vi boende inte märka av det. Det är endast vid inkopplings tillfället som varmvattnet kommer att vara avstängt ca 1/2 dag. Detta kommer att aviseras i god tid innan avstängningen.