Byggprojekt information.


Med anledning av att det kommer frågor till projektledaren och styrelsen angående färgerna på fasaderna speciellt lång huset kommer här färgprogrammet som ligger till grund för bygglovet och som följts av entreprenören. Hoppas detta klargör ifrågasättandet om fasadfärgerna. 

Hus 8:Balkongfronter kommer att monteras med skylift då ställningarna är i vägen samt att huset är byggt annorlunda än övriga 7 husen. På grund av att huset är byggt så kallat ’saxat’ och 2 olika färger har det tagit längre tid. De partier som har samma färg görs i etapper sedan backar de tillbaka och gör nästa parti och färg. Och så vidare. 

Vänliga hälsningar Styrelsen

https://brffyrhojden.se/wp-content/uploads/2022/05/2018.04.03-Fargsattningsforslag.pd