Föreningens utemöbler

De utemöbler som brukar placeras ut på gårdarna på sommaren står nu tillfälligt på gården mellan husen 120 – 126 och 128 – 132 p.g.a. att garaget där de annars förvaras för närvarande används för annat ändamål. Som vi alla vet är föreningen en byggnadsplats vilket medför tillfälliga bra eller mindre bra lösningar.

Vi ber er låta dem stå kvar där tills ytterligare info kommer!

Mvh
Styrelsen

Grannar,

Vi i styrelsen förundras över att vi fortfarande ser att saker förvaras i portar, trappuppgångar och källargångar, trots flera påminnelser och flera varningar.

Vi är också besvikna på att ni inte hjälper oss i förrådsinventeringen som är viktig och som vi vill avsluta så fort som möjligt. Trots flera inlägg på hemsidan har det inte fungerat att ni ska maila in era förrådsnummer till styrelsen. Vi har nu underlättat för er genom att sätta upp ett anslag i portarna, men vi ser fortfarande att det trots det är många som inte har fyllt i sina förrådsnummer. Gör det innan den 1 mars!

Läs informationen som finns på anslaget i porten. För dig/er tar det kanske någon minut att fylla i de uppgifter vi efterlyser. För oss kommer det ta en avsevärt längre tid att gå runt och knacka på hos boende och vara detektiver för att försöka få tag på de medlemmar som inte ids hjälpa oss i detta. Som tidigare nämnts gör vi detta för att få ordning på förråden. Det är inte fråga om att ”ta” någons förråd och det är inte heller någon som kommer att behöva tömma sitt förråd för att byta till ”rätt” nummer. Vi måste bara få ordning på detta då det bl.a, som det är nu, är flera som saknar matkällarförråd.

En sammanfattning: Trots både allmänna och vissa enskilda påminnelser om att inte förvara saker i trappuppgångar, trots flygande inspektioner, trots info att mejla oss era förrådsnummer, trots påminnelse att nu skriva ner förrådsnumren i entrén där du/ni bor, så sker ingen bättring. Vi är en (bostadsrätts-)förening där vi äger fastigheterna tillsammans och alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet och föreningen fungerar bra. Hjälps alla åt blir också boendet så mycket trivsammare för alla parter.

/Styrelsen

INFORMATION OM FASADPUTS

Föreningen har beställt en genomfärgad tjockputs av typ Weber ROT-System. ROT står för renovering-ombyggnad-tillbyggnad och metoden avser åtgärder på befintliga, äldre byggnader.

Tjockputs är en mineralisk puts, tillräckligt tjock för att kunna fördela fukt från väder och vind så att risken för sönderfrysning minskar. Putsen bärs upp av ett nät i metall.

Fasadputsning är ett hantverk. Naturliga ojämnheter uppstår av varierande fukthalt och för att fasaden putsas per våningsplan. Ojämnheterna blir mindre synliga efter ett par säsonger och med tiden med tiden och det bevakas normalt under garantitiden och bedöms vid en garantibesiktning. 
Olika temperaturer och fuktförhållanden påverkar dock kontinuerligt putsen som är ett ”levande” material. Putsen är genomfärgad och kulören förändras inte.

På Hoburgen-huset, Fyrskeppsvägen 134-138, har spritputs utan glimmer lagts på. Det motsvarar ursprungligt material. Finputsade ytor kring fönster har utförts för att behålla fasadens utseende.

På övriga hus läggs riv-puts med glimmer på. Putsen rivs sedan av med en spikbräda för att få önskad yta. Med tiden kommer glimret att bli mer framträdande.

När putsarbetena är klara sker entreprenadbesiktning per hus då anmärkningar kan noteras för åtgärd eller bevakning. När renoveringsprojektet avslutas inträder garantitiden.

Weber är en världsledande tillverkare av torrbruk som provat ut metoder för renovering.
Föreningens anlitade entreprenör Murtek AB har mångårig erfarenhet av fasadputsarbete.
Murtek AB är CWF – certifierad Weber fasadentreprenör – med utbildning på Weber produkter och system. Arbetet följer Webers kvalitetssystem. Webers experter har också bistått hantverkarna i projektet.

2021-02-08   

Bertil Bergqvist
Av parterna utsedd besiktningsman

Presentation av kandiderande suppleanter till styrelsen

Eftersom vi lever i en pandemi och de föreslagna kandidaterna inte kan presentera sig IRL kommer här en skriftlig presentation:

Johan:

Jag har bott i Kärrtorp på Fyrskeppsvägen sedan 1998. Efter ekonomexamen har jag arbetat på Skatteverket. Övriga engagemang är bland annat valberedning för biograf Reflexen och vice ordförande i Stiftelsen till minne av Bång – bidrag till barn- och ungdomsverksamhet. Jag kandiderar till posten som suppleant då jag önskar dra mitt strå till stacken i en, för förening och styrelse, arbetsintensiv period.

Mats:

Vi flyttade in i föreningen den 15 september så vi har bott här snart ett halvår. Jag jobbar på ekonomiavdelningen på en bank där jag är betalningsadministratör och redovisningsekonom. Min främsta kompetens ligger i redovisning, effektivisering och inköp. Som intresse älskar jag fotboll, både att se på och att spela. Gillar musik och även aktier. För mig är det självklart att engagera mig i området jag bor i. Så länge man kan bidra till att göra saker bättre. Jag kan se mig själv engagera mig en del, beroende på vad som behövs. 

Brandsäkerhet – flygande inspektioner

Trots tidigare tydlig info är det fortfarande medlemmar som förvarar sina saker i trappuppgångar och källargångar. Det är inte tillåtet, detta ska följas av samtliga boende bl.a. med tanke på brandrisken och vid utrymning. Det gäller alla våningsplan, inte bara i porten och källaren, och det gäller inte bara lösa saker utan även tavlor och växter. Trapphusen är en allmän yta och inte en förlängning av enskild boendes lägenhet.

Vi blir därför nu tvungna att ta in en extra tjänst som utför flygande inspektioner i våra fastigheter. Vid inspektionen kommer alla föremål som finns i trapphusen med omedelbar verkan flyttas till ett förråd för förvaring en begränsad tid, där ägaren mot kvittering kan hämta ut sina ägodelar.  

Utkvittering sker via mail;  info@brffyrhojden.se.

Hälsningar styrelsen

Förrådsinventeringen, igen…

Styrelsen har, som vi tidigare meddelat, märkt att det är viss oordning och okunskap om vilka källarförråd som hör till respektive lägenhet vid t.ex. försäljning och nu i samband med renoveringen. Vi arbetar ju därför med att inventera samtliga förråd för att få ordning på vem som har vilket förråd. Då det inte har fungerat enligt tidigare instruktioner, d.v.s. att medlemmar/hyresgäster mailar in till styrelsen, kommer vi istället att sätta upp lappar i portarna där vi vill att ALLA fyller i vilka förrådsnummer ni har, även ni som tidigare har varit snälla och meddelat oss.

Hälsningar Styrelsen

Persienner

Då byggmailen samt styrelsemailen nu fått flera mail om persienner förtydligar vi nu vad som gäller.

Persienner ingår inte i entreprenaden. Det är den enskilde bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för sina persienner. Vi har publicerat information om hur hantverkarna arbetar i lägenheterna med just fönster (1 december 2020). De tejpar upp de persienner som finns, när renovering av fönster påbörjas och när den är klar så släpps de ner igen.

Majoriteten av de persienner som idag sitter i lägenheterna är i dåligt skick så de riskerar att gå sönder i renoveringen av fönster. Om ni inte vill riskera att de går sönder så rekommenderar vi att ni själva monterar ner dem och meddelar hantverkaren att ni inte vill att persiennhålen i fönsterkarmen skall sättas igen.

Styrelsen har planer på att ta in en firma när renoveringen är färdig för att samla ihop önskemål för de som vill ha nya persienner eller byta sina persienner för att få ett bra pris, som var och en får stå för.

Hälsningar styrelsen