Helgarbete

Underleverantören Murtek kommer och kompletterar intäckning för regn på tak vid trapp/gavel på ställning HUS 2 (128-132) på lördag mellan ca. kl. 09:00-12:00. Om de är några frågetecken går deras arbetsledare nå, Adam 073-820 11 18.

Skydda dig och dina grannar mot brand

Inför en större brandsäkerhetskontroll behöver vi ta ett individuellt ansvar för vad vi placerar i källar- och i trappuppgångar.

Från och med nu och två veckor framåt önskar vi att de medlemmar som är ansvariga för de föremål som placeras i våra trapphus och källargångar ta bort detta. T.ex. skoställ, barnvagnar, väggbonader, byggmaterial, leksaker, möbler och dylikt.

Det här är inte bara en åtgärd som vi behöver göra inför brandinspektionens besök. Det är något som alltid ska efterlevas. Vi ansvarar alla för att inte någon eller några skadas vid eventuell brand just för att vi förvarar våra tillhörigheter på ett oansvarigt sätt.

Styrelsen

Vädjan från styrelsen

Hej medlemmar!

Vi i styrelsen har, på en kort tid, fått en del negativa synpunkter och misstro på vårt arbete riktat mot oss på olika forum. Detta gör inte vårt arbete lättare, då vi lägger ner extremt mycket tid på styrelsearbetet. Det är inte bara bygget som vi hanterar utan också all den dagliga drift som en förening av denna storlek kräver.

Vi i styrelsen är också medlemmar och era grannar, som tagit på oss styrelseansvar för att driva föreningen framåt och vill givetvis det bästa för föreningen. Vi ber er därför tänka efter hur ni kommunicerar i fortsättningen. 

Vi, liksom ni, befinner oss i precis samma situation som er alla andra med exempelvis rådande pandemi, renoveringen och allmän oro. 

Mvh

Styrelsen

Information från byggprojektledaren 2020.09.27

Ny kontaktväg
Frågor och synpunkter rörande byggprojektet mailas nu till byggetfyrhojden@gmail.com.  

Uppdaterad tidplan
En tidplan daterad 2020.09.15 har läggs ut på föreningens hemsida. Vi understryker att tidplanen även i fortsättningen kan förändras. Det rekommenderas att inte planera längre resor eller dylikt utifrån tidplanen. Uppdaterade tidplaner avses publiceras ca kvartalsvis.

Arbetstider och yrkesgrupper
Entreprenören arbetar kl 7-16 på vardagar, utom Murtek AB som utför fasadarbetena kl 7-18 måndag till torsdag. Alla yrkesgrupper är svensktalande utom hos ställningsbyggaren där arbetsledningen – men inte varje arbetare – talar svenska.
Om du ser misstänkt aktivitet utom arbetstiderna så ring till polisen. 

Tillval av nya ytterglas och öppningsvred
För den som önskar erbjuds möjlighet till utbyte av ytterglas-rutor till nytt planglas samt nu också att köpa nya öppningsbeslag/vred. Dalarö Måleriservice delar ut blankett för beställning senast 1 vecka innan åtgärder i ditt hus påbörjas. Bevaka posten om du inte är hemma.
Blanketten ska signeras med namnteckning. Den samlas in av Dalarö när de kommer tillbaka för försyn hos dig. Föreningen kommer senare att fakturera dig för de tillval du gjort. En administrativ avgift tillkommer.

Besiktningar sker
Kontraktsenliga besiktningar för markarbeten och fönsterbyte har påbörjats. Syftet är att nu i början fastställa vilken nivå som ska gälla för utförandet. Besiktningar kommer också att ske av fasadarbeten och arbetet med VA. 

Buller  
För att spräcka berg snabbare används nu en stor borr-rigg. Maskinen har hög ljudnivå, men arbetet går alltså fortare. 

Du som har husdjur  
Det är viktigt att du noga informerar entreprenörens kontaktperson att du har husdjur och kommer överens om hur situationen ska hanteras. Sätt också upp information på utsidan av din ytterdörr om vilka djur som finns i lägenheten. Det säkraste är om husdjuren kan vara någon annanstans under entreprenörens arbetstid. 

Om något skadas
Säkra upp allt du är rädd om genom att flytta undan, täcka över eller skydda det på annat sätt.
Om saker eller möbler går sönder hos dig så är det din hem-försäkring som gäller. Om väggar, golv eller dylikt skulle skadas så är det bostadsrättsförsäkringen som gäller (alla medlemmar har sådan försäkring hos Folksam).
Ditt försäkringsbolag undersöker om uppsåt eller försumlighet av någon annan kan påvisas, i så fall ställs krav till denne.
För föreningen gäller motsvarande – om fastigheten skulle skadas så öppnar föreningen ett försäkringsärende.

Galler för källarfönster tas bort
Gallren som sitter på vissa fönster tas bort. Försäkringsvillkoret som gäller är Skyddsklass 1 – ”ingen eller låg mängd begärlig egendom”. Du förväntas alltså inte förvara någon begärlig egendom i förråden. Montering av eventuella galler, för de som vill ha det, ska ske på insidan efter renoveringens slut. 

Re-lining av avloppsrör i källare
Kring årsskiftet planeras re-lining av avloppsrör. För att underlätta informationen inför start kommer en inventering göras för att identifiera vilka förråd/medlemmar som behöver tömma hela/delar av sina förråd för framkomlighet. 

Tillträde och bortplockning av saker – vad gäller för medlem
Det är viktigt att du lämnar tillträde till din bostad efter aviseringen, och att du plockar bort dina saker enligt anvisning. Tillträde ges genom du lämnar din nyckel till Reomti som har ett säkerhetsskåp.  Underhållsarbete på fastigheten är något varje boende enligt bostadsrättslagen, 7 kap. 13 §, och föreningens stadgar, § 45, är skyldig att möjliggöra. Ansvaret att plocka undan sina saker beskrivs i stadgarna § 41.
Om du inte lämnar tillträde eller inte plockar undan så kan det medföra en kostnad för dig.  

Byggmöten
Byggmöte med entreprenören hålls var tredje vecka där frågor om tider, organisation, tekniska frågor, ekonomi, lagkrav, kontroller, aviseringar och anmälda avvikelser tas upp. Alla inkomna frågor från medlemmar tas upp.

Information från byggprojektledaren samt entreprenören

Uppdaterad info om byggåtgärderna

Tidplanen kommer att uppdateras
Det står nu klart att tidplanen måste revideras. Markarbetena har försenats på grund av att mycket berg i marken behöver spräckas bort. Renoveringsprojektet beräknas nu behöva pågå till våren 2023. Entreprenören kommer att redovisa en ny tidplan så snart semesterveckorna är över. Tidplanen som är daterad 14 maj 2020 är alltså inaktuell men får ligga kvar på hemsidan som allmän information om aktiviteter tills den nya publiceras.

Viktig information om borttagning av infästningar i fasad
Du tar i första hand själv bort det som du satt upp på väggen vid din balkong.
Det är dock viktigt att veta att infästningar av krokar och beslag som gjorts i fasaden längre tillbaka i tiden än 70-talet kan innehålla asbest. När ställningen är uppe kommer föreningens fastighetsförvaltare att göra en inventering för att se var asbest ev. förekommer. Sådana infästningar tas om hand av en sanerings-firma. Arbetet sker utifrån, din bostad berörs ej. Platsen spärras av och en informationsskylt sätts upp medan arbetet pågår. Observera att styrelsen inte är inblandad i administrationen av detta.

Viktig information om borttagning på balkong
Det som ska tas bort på din balkong ansvarar för att tömma,exempelvis:

  • Möbler
  • Trall på balkonggolv
  • Parasoller
  • Spaljeer
  • Markis
  • Blomlådor
  • Hyllor

Balkongen skall vara helt ren från saker.

Styrelsen tipsar om att kontakta Aphos om ni eventuellt behöver hjälp. Detta får ni bekosta själva. Kontaktuppgifter finns i trappuppgångarna samt här på hemsidan.

Information om beställning av utbyte av yttre fönsterglas
För den som önskar erbjuds möjlighet till utbyte av ytterglas-rutor till nytt planglas. Dalarö Måleriservice delar ut en blankett för beställning av nytt/nya ytterglas senast 1 vecka innan åtgärder i ditt hus påbörjas. Bevaka posten om du inte är hemma! Blanketten ska signeras med namnteckning. Den samlas in av Dalarö Måleriservice när de kommer för inventeringen av fönster. Den ekonomiska förvaltaren kommer senare att fakturera dig för bytta ytterglas. Observera att styrelsen inte är inblandad i administrationen av detta. Om ni har frågor så finns kontaktuppgifter på blanketten som delas ut av Dalarö Måleriservice.

Tillträde till din bostad / förråd – du behöver lämna in din nyckel
För tillträde måste alla medlemmar lämna in en extra-nyckel till Reomtis platskontor på Fyrskeppsvägen 138. Nycklarna förvaras i ett säkerhetsskåp. En blankett från med information om tider för att lämna in din nyckel delas ut från entreprenören senast 1 vecka innan tillträdet behöver ske.
Tillträde för underhållsarbete måste ges enligt bostadsrättslagen kap 7, §13 och enligt våra stadgar §45. 

Regelbundna byggmöten sker
Föreningens projektledare har byggmöte med entreprenören 2 gånger i månaden. Styrelseledamöter är ofta med, och fastighetsförvaltaren deltar. På agendan tas frågor upp och dokumenteras  – tider, organisation, aktiviteter, tekniska frågor, ekonomi, lagkrav, kvalitetskontroller, miljö- och arbetsmiljöfrågor, aviseringar och information, besiktning / godkännande. Frågor från medlemmar tas upp. 

Övrigt
Har du frågor om renoveringsprojektet är kontaktvägen (förutom det som redan angivits ovan) att maila info@brffyrhojden.se  men observera att om ni har detaljfrågor så kan det ta extra tid att få svar på då styrelsen inte har alla svar utan tar med dessa till byggmöten eller tar dem med byggprojektledaren.

Hälsningar Styrelsen

Plocka bort i allmänna utrymmen!

Hej medlemmar!

Vi i styrelsen har blivit uppmärksammade om att det förvaras saker i trappuppgångar och källargångar. Detta är förbjudet och vi uppmanar er att omedelbart ta bort dessa saker. Det får absolut inte förvaras saker i något av ovan nämnda utrymmen. Detta har med brandsäkerhet att göra och om vi inte följer detta och om det händer något så är det troligt att vi inte får hjälp via de försäkringar vi i föreningen har.

Bifogar en bild hur det ser ut i källargången i långhuset!

Hälsningar styrelsen